GISportal
Jedeme i díky Vám

Termovizní mapování dálnic z UAV (TZ)

Česká firma UPVISION ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD), provedla na podzim loňského roku, termovizní mapování a kontroly poškození mostovek na dálnici D3, konkrétně na uzavřených úsecích mostu Koberný u Plané nad Lužnicí, Čekanic a 10 km úseku.

Hexakoptéra s termovizní kamerou
Hexakoptéra s termovizní kamerou

Předmětem zkoumání bylo využití nedestruktivní metody, využívající termovizní zobrazení rozdílného ohřevu mostovky a provedení kompletního zmapování vozovky v souřadném systému. Termovize byla umístěna na speciálním hexakopteru a mapování bylo prováděno z různých výšek pro určení potřebných kritických míst nebo naopak pro kontrolu. Vše probíhalo za specifických podmínek (teplota vzduchu, teplota vozovky, oblačnost atd.).

Takto se dá odhalit např. poškození vozovky, umístění izolace nebo drenáže, které se projevuje rozdílnou teplotou . Vše je umístěno přímo v souřadnicích a lze tedy místa, která nejsou na první pohled viditelná dohledat a zakreslit přesně jejich polohu buď přímo v terénu nebo v mapě.

Mapováním ze vzduchu lze takto monitorovat vozovku mnohem rychleji s velkým úhlem záběru. Navíc termovizní zobrazení je viditelné online na monitoru na zemi a lze tedy jednoduše v terénu, přímo vyznačovat kritická místa určená k opravě.

Samotný pohyb dronu je možný naplánovat a tudíž zmapování je plně automatické nebo lze ho ovládat manuálně na dálku nad potřebnými místy.

Monitor přenášející online obraz z termovize na dronu
Monitor přenášející online obraz z termovize na dronu

Most Koberný

Úsek přes rybník Koberný, kde byly problémy v zimním období, kdy vozovka namrzala, voda zatékala do mostu a vzlínala.

Byl zde proveden kontrolní let bezpilotní hexakoptéry s termovizní kamerou, která snímkovala frézovanou vozovku v určitých výškách za účelem kontroly provedení drenáže (odvodnění) a uložení izolace, případné zjištění anomálií v povrchu.

Výsledkem byla transformovaná ortofotomapa v souřadném sytému jako podklad k projektu.

Most Čekanice

Kontrola byla provedena na mostě u Čekanic, kde jsou na mostovce vybouleniny, které jsou i viditelné pouhým okem.

Let nad vybouleninami a jejich kontrola, včetně rozsahu pod povrchem
Let nad vybouleninami a jejich kontrola, včetně rozsahu pod povrchem

Na tomto mostě byly provedeny lety za účelem zmapování všech nalezených vyboulenin a současně pomocí termovize zaznamenání jejich skutečného tvaru pod povrchem a identifikace dalších vyboulenin, které nebyly dosud nalezeny a nejsou vidět běžným pohledem.

Let nad vybouleninami a jejich kontrola, včetně rozsahu pod povrchem
Let nad vybouleninami a jejich kontrola, včetně rozsahu pod povrchem

Dále na termovizních snímkách je vidět uložení izolace, která je cca 8 cm pod povrchem. Na termo snímku se projevují dilatační spáry s vyšší teplotou.

ŘSD tímto moderním způsobem poměrně jednoduše může zjistit před přebíráním staveb nebo v jejich průběhu či rekonstrukci, zda je stavba v pořádku, případně efektivně zmapovat místa určená k opravě nebo reklamaci.

„V současnosti se pracuje na ověření všech měření v terénu a dotvoření metodiky sběru dat pro tyto účely z bezpilotních leteckých prostředků“, doplňuje Jakub Karas (spolumajitel firmy UPVISION).

Share
Share