GISportal
Jedeme i díky Vám

Tradiční konference GIS Ostrava otevřela registraci

Konference GIS Ostrava se tradičně koná v české i anglické jazykové mutaci a tématem letošního ročníku je GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení, resp. GIS for Safety and Security Management. Letos se v Ostravě můžeme potkat 21. – 23. března a organizátoři lákají na dva zahraniční keynote speakery, kterými letos budou Prof. Piero Boccardo (Politecnico di Torino, IT) a Prof. Michael Leitner (Louisiana State University, USA). Českým geoinformatikům bude známý především prof. Leitner a to díky své knize Mapping Crime. Prof. Boccardo se věnuje UAV. Pokud se plánujete přihlásit s příspěvkem (v anglické části jsou pravidelně sborníky hlášeny k indexaci na WoS a SCOPUS), tak deadline pro zaslání plné verze příspěvku je 17 prosince. 

Share
Share