GISportal
Jedeme i díky Vám

Tvorba map v gridové struktuře v QGIS

Binning (do češtiny přeložitelný jako metoda gridu) je kartografická metoda pro znázornění hustoty bodů. Binning sestává z překrytí bodové vrstvy vrstvou pravidelných buněk. Každé z nich je pak přiřazena hodnota podle toho, kolik bodů v ní leží. Nejčastěji se pro znázornění hodnoty buňky používá barevná kvantitativní stupnice, díky které lze snadno odečíst, ve kterých buňkách se nachází nejvíce bodů. Buňka přitom může nabývat tvaru trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kosočtverce, či kartografy nejpoužívanějšího hexagonu. Pro mapu v hexagonové struktuře se v angličtině vžil název hexbin map. V České republice se mapováním v gridu zabývá především docent Horák, který s příspěvkem na toto téma vystoupil jako jeden z hlavních hostů letošní GIS Esri konference v Praze. Vytvořit mapu v hexagonovém gridu v prostředí ArcGIS již není nic složitého. V dnes již pomalu zastarávajícím ArcGIS for Desktop se pro to používal plug-in Repeating Shapes, v ArcGIS Pro je již tato funkce implementována pod názvem Generate Tessellation. Také v QGISu se ale není čeho bát. Pokud Vás zajímá, jak na to, níže najdete jednoduchý návod, který Vás tvorbou celé mapy provede. Nejdříve je nutné nainstalovat potřebný plug-in do QGIS. Ten má název MMQGIS a nabízí tvorbu nejen hexagonového gridu, ale také čtvercového, bodového, či kosočtvercového. K tvorbě pravidelného gridu se pak přistoupí v nabídce Create – Create Grid Layer. Výše zmíněné tvary lze s výjimkou bodů vytvořit také nástrojem Create Grid (Vektorový grid), který se nachází v Menu Vektor – Výzkumné nástroje – Vektorový grid.create_layer   Dále musí být nastaveno rozlišení gridu a také rozsah. V pluginu MMQGIS se rozlišení nastavuje pod X/Y Spacing. Vhodná velikost se nejlépe testuje metodou pokusu a omylu, avšak existují již některé odborné práce, které se velikostí gridu zabývají. Rozsah gridu je možno nastavit buď dle již nahrané vrstvy v projektu, či ručně. Pokud po spuštění nástroje vše proběhne správně, první krok, tedy vytvoření buněk, je tímto hotov. hexgrid-mmqgis-582x600   Nyní je nutné sečíst body v každé z buněk. K tomu je v QGIS nachystaná funkce Points in Polygon, která se nachází v Menu Vector – Analysis Tools. Po rozkliknutí dialogového okna funkce je vybrána polygonová vrstva, tedy náš grid a následně bodová vrstva, se kterou chceme součet v gridu provést. Po spuštění skriptu  součet proběhne a je vytvořena nová vrstva, ve které již každá buňka má hodnotu dle počtu bodů do ní spadajících. Posledním a často nejdůležitějším krokem je vizualizace výsledku. Pro tu je potřeba v symbologii vrstvy vybrat styl Graduated a následně zvolit vhodnou barevnou stupnici. Chceme-li ručně upravit meze intervalů, můžeme tak učinit změnou módu na Manual. Pro vyšší hodnotu jevu je vhodné použít tmavší barvu. Výsledek pak může vypadat třeba tak, jako na obrázku níže. binning-GIS   Metoda gridu může usnadnit a zpřehlednit zobrazení velkého množství bodových dat, použije-li se správně. Navíc se s jejím zobrazením dá také velmi slušně vyhrát, například za použití knihovny d3.hexbin, která je dostupná zde. Inspirace je internet plný, tak neváhejte a začněte s tvorbou map v gridu!

Share
Share