GISportal
Jedeme i díky Vám

UAV mapování sesuvu na D8

Na konci května 2014 provedla firma UPVISION pomocí bezpilotního leteckého prostředku kompletní monitoring sesuvu na D8, kde se nyní dokončuje geologický průzkum.

Kromě klasických leteckých fotografií a videoprůletu nad sesuvem, pro reálný přehled o aktuální situaci, byl navíc proveden mapovací let bezpilotním leteckým prostředkem, během kterého byla zmapována celá část a blízké okolí sesuvu, včetně přilehlého lomu. Z pořízených dat byla vytvořena ortofotomapa v obrazovém rozlišení 7 cm/pixel, digitální model povrchu ve formě bodového mračna a 3D model. Tyto komplexní data lze kromě vizualizace samotného prostoru využít pro technické aplikace, např. vektorizace rozsahu do digitální mapy, výpočty kubatur sesuvu, terénní profily, bodová mračna ve vysokém rozlišení, ale i jako podklad pro samotný geologický průzkum apod.  To vše lze získat z jednoho krátkého letu bezpilotního leteckého prostředku, který se vypustí do vzduchu přímo na lokalitě a během jedné hodiny je práce v terénu hotová.

 

Share
Share