Ultimate magazine theme for WordPress.

Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje (TZ)

Blom Czech Republic společně se společností GEFOS a.s. začal realizovat projekt „Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje.“ V rámci tohoto projektu budou převedeny stávající digitální podklady a zdigitalizovány rastrové podklady katastru nemovitostí do formy účelové katastrální mapy pro celé území Plzeňského kraje.

Pořízení účelové katastrální mapy je součástí realizace projektu „Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje – část II,“ který je financován z integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích – Výzvy č. 08. Projekt digitální mapy veřejné správy přispěje k vyšší transparentnosti a optimalizaci výkonu veřejné správy na úrovni krajů a zajistí dostupnost těchto dat pro veřejnost. Realizace tohoto projektu úzce navazuje na směrnici INSPIRE a další projekty EU jako jsou PSI, GMES nebo SEIS.

Úspěch Blomu ve výběrovém řízení na tento projekt dokládá upevňování pozice při expanzi skupiny Blom ve střední a východní Evropě.

Podělte se s Vaším komentářem

Emailová adresa nebude zveřejněna