GISportal
Jedeme i díky Vám

Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje (TZ)

Blom Czech Republic společně se společností GEFOS a.s. začal realizovat projekt „Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje.“ V rámci tohoto projektu budou převedeny stávající digitální podklady a zdigitalizovány rastrové podklady katastru nemovitostí do formy účelové katastrální mapy pro celé území Plzeňského kraje.

Pořízení účelové katastrální mapy je součástí realizace projektu „Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje – část II,“ který je financován z integrovaného operačního programu na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích – Výzvy č. 08. Projekt digitální mapy veřejné správy přispěje k vyšší transparentnosti a optimalizaci výkonu veřejné správy na úrovni krajů a zajistí dostupnost těchto dat pro veřejnost. Realizace tohoto projektu úzce navazuje na směrnici INSPIRE a další projekty EU jako jsou PSI, GMES nebo SEIS.

Úspěch Blomu ve výběrovém řízení na tento projekt dokládá upevňování pozice při expanzi skupiny Blom ve střední a východní Evropě.

Share
Share