GISportal
Jedeme i díky Vám

ÚP-GIS 2013 opět na Bítově (pozvánka)

Dovolte, abychom Vás pozvali na 19. odborný seminář s mezinárodní účastí ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A GIS 2013. Proběhne od středy 29. května do pátku 31. 5. resp. soboty 1. června 2013 v Bítově (okr. Znojmo). Seminář ÚP-GIS s letitou tradicí se letos zaměřuje na aktuální praktické potřeby územně plánovací praxe a na cílevědomé využívání moderních geoinformací a národní infrastruktury prostorových informací. Akce je součástí odborného vzdělávání, je určena praktikujícím uživatelům mapových a prostorových informací, pro které je GIS dodatečnou avšak důležitou kvalifikací. Dodavatelé geodat, zpracovatelé dokumentace, projektanti a specializovaní dodavatelé zde najdou živý kontakt s potřebami praxe a prezentují na příkladech svoji nabídku a řešení. Technologii vykládáme jako nástroj komunikace, vše podstatné musí zvládnout lidé.

 Tři dny odborného programu zahrnují:

  •  aktuální témata územně plánovací činnosti (pořizování a aktualizace ÚAP, územních plánů, ZÚR, metodiky, dotace, oceňování prací, zkušenosti se zadáváním a průběhem veřejných zakázek, výběrových řízení, GIS v analýzách a hodnocení alternativ, zkušenosti s uplatňováním metodických předpisů ad.),
  • přehled a diskuze o pozoruhodných informatických projektech (geoportály ORP, krajů, národní geoportály, jejich služby, důvěryhodnost a zajištění informací, dopady základních registrů, DMVS, NIPI ad.)
  • inovace, příklady dobré praxe, vydařené případy, projekty,dokumentace (technologické novinky, informační, datová a technická podpora projektantů a plánovačů, GIS v demokratizaci plánovacích procesů, diskuze o slibovaných a faktických přínosech integrálních projektů, lokální a regionální případy z měst a krajů, pokroky v harmonizaci a standardizaci, přenos mezinárodních zkušeností)
  • znalostní, expertní, kognitivní, pracovní, kvalitativní a etické aspekty HR v moderním plánování (vazby na systém řízení, znalostní profily, kompetenční rámce, konflikty zájmů, kariérní růst, měření a ověřování kvalifikace, ocenění kvalifikace, celoživotní vzdělávání)
  • vzdělávací praktikum (zaměřené na levné a operativní pořizování geodat s pomocí bezpilotních prostředků, jako v minulosti, kdy jsem uvedli např. GNSS, si účastníci budou moci sami ověřit, jak fungují poloamatérské i profesionální stroje, a udělají si přesnou představu o náročnosti i sledu prací, cenových nárocích a výsledku dosažitelném pomocí UAV).

Účastníci mohou prezentovat a diskutovat územně plánovací nástroje, dokumentaci, ÚAP, své projekty, zkušenosti, výstupy své práce, diskuzi k ožehavým tématům v přihlášeném příspěvku: buďto jako referát, anebo e-poster (elektronický poster, plakát). Všechny přijaté příspěvky budou zveřejněny v CD SBORNÍKU ÚP-GIS 2013 s mezinárodním ISBN kódem. Příspěvky pro přednesení na semináři mohou být tradičně volně zpracované, pro sborník bude Programový výbor vyžadovat jistou formální úroveň. Sborník s příspěvky účastníků pořadatel předá do národních a univerzitních knihoven.

Odborný program doplňuje unikátní výstava o vývoji technologického zpracování územně plánovacích podkladů. Bítovskou vernisáž výstavy uvedou autoři – odbornice projektového ateliéru Ing. arch. L. Konečné z Ostravy a vedení města Klimkovice. Seminářem prolíná tradičně diskuze, k rozproudění debat poslouží hned prvého dne URBANIŠTĚ s panelovou diskuzí pořizovatelů, projektantů a politiků o záludnostech územně plánovací činnosti. Překvapení a prostor pro setkání a individuální rozhovory s přítomnými experty skrývá přeshraniční společenský večer 29. 5. a malá slavnostní reminiscence v podvečer 30. 5. V důstojných prostorách prastarého přemyslovského pohraničního hradu Bítov se ohlédneme za výsledky a osobnostmi 15 let našich odborných seminářů ÚP-GIS, koncertní vystoupení umělců umocní společenský zážitek. Závěry tématických sekcí odborného programu shrneme 31. 5. a poté seminář zakončíme vzdělávacím kurzem s bezpilotními snímači geodat (UAV). Těm, kdo vnímají, že za monitorem v kanceláři svět pouze modelujeme, a že jen terén a realita jsou primárním informačním zdrojem, nabízíme v sobotu 1. 6. 2013 odbornou terenní exkurzí územím zaniklé železné opony.

Hledáte-li poučení a odborníky, kteří své práci rozumějí, chtějí na sobě dál pracovat, podělit se i poradit, pak je ÚP-GIS 2013 v Bítově pro Vás! Přejeme Vám úspěšné plánování, radostné gisování a pokud se rozhodnete poučit a přijet, šťastnou cestu do Bítova!

S pozdravem

J. Hiess a D. Zedníčková

za organizační a programový výbor ÚP-GIS 2013


Share
Share