GISportal
Jedeme i díky Vám

Urban Network Analysis Toolbox: nový nástroj (nejen) urbanisty pro ArcGIS 10

City Form Research Group – výzkumná skupina z Massachusetts Institute of Technology (MIT) vytvořila a uvolnila nejnovější toolbox pro analýzu urbánních sítí. Jeho název je  Urban Network Analysis Toolbox (UNA). Jako první svého druhu může být využit k výpočtu pěti typů analýz v prostorových sítích – Dosažitelnosti (Reach), Přitažlivosti (Gravity), Spojitosti (Betweenness), Blízkosti (Closeness) a Přímosti (Straightness).
Dosažitelnost zaměstnání v Cambridge a Somerville v Massachusetts, zdroj: http://cityform.mit.edu
Dosažitelnost zaměstnání v Cambridge a Somerville v Massachusetts, zdroj: http://cityform.mit.edu
Nástroje v sobě obsahují tři důležité vlastnosti, které je dělají vhodným pro prostorové analýzy uličních sítí. Nejdříve jsou analyzovány geometrie a vzdálenosti ve vstupních sítích, na jejichž základě jsou odlišeny kratší a delší spojitosti. Dále jsou zpracovávány budovy jako třetí, speciální, prvek síťové analýzy. Ty jsou navíc využity jako prostorové jednotky všech počítaných měr. Dvě sousedící budovy na stejné ulici tak následně mohou mít různou dostupnost. Jako poslední, volitelný krok je možné budovám přiřadit váhy na základě jejich konkrétních vlastností jako jsou rozsah nebo počet obyvatel. V tomto případě budou výsledky více odpovídat skutečnosti.
UNA je cílen zejména na urbanisty, architekty, prostorové analytiky a osoby zabývající se územním plánováním, kteří se zároveň zajímají o prostorové rozložení měst a vztahy uvnitř sociálních, ekonomických a environmentálních procesů. Toolbox je možné snadno využít pro analýzy v lokálním i regionálním měřítku a k úspěšnému fungování potřebuje ArcGIS 10 s extenzí Network Analyst.
Nástroj je open source a je tedy volně šiřitelný. Stáhnout jej můžete zde. Celou tiskovou zprávu v angličtině je možné nalézt zde. Jak se s toolboxem pracuje si můžete prohlédnout na následujícím videu.

Share
Share