GISportal
Jedeme i díky Vám

USA na mapě jinak

Americké prezidentské (i jiné) volby vždycky vzbudí rozruch všude ve světě. Je také známé to, že některé státy USA jsou důležitější než jiné díky celkovému počtu obyvatel a volitelných postech tento počet reprezentujících a mají tak větší vliv na výsledky voleb. Například největší (co se týče populace) stát USA je až 66x lidnatější a má 18x více volebních hlasů než ten nejmenší. A spíše pro ukázku než jako seriózní návrh rozdělení států USA slouží následující mapa Neila Freemana.

USA_remapped

Celkově v USA mohlo v roce 2010 volit přes 308 miliónů lidí, a tak po rozdělení do 50 „nových“ států USA má každý z nich něco kolem 6 miliónů obyvatel. Pokud by vás zajímalo, jak se státy tvořily, tak přinášíme následující klíč. Nejprve byly jednotlivé „counties“ shlukovány podle své blízkosti, urbanizovaných ploch a pohybu obyvatel (jejich cestovních vzdáleností). Tento algoritmus byl uplatněn pro 50 největších měst USA. Následně byly ručně shluky upraveny tak, aby tvořily kompaktní území, měly stejný počet obyvatel a velké konurbace byly rozděleny státními hranicemi, povodími, případně volebními obvody. Tam, kde to bylo možné, se zanechaly originální názvy hlavních měst nebo byly vybrány názvy významných měst. No a nakonec se vybraly fiktivní názvy nově vytvořených států, a to hlavně na základě geografických prvků jako např. pohoří, řeky, historické nebo ekologické regiony, zátoky, jazykové rodiny původních obyvatel apod.

Více informací naleznete na stránkách s mapou.

Share
Share