GISportal
Jedeme i díky Vám

Úvod do mapování s OpenStreetMap

O OpenStreetMap (OSM) jste již určitě alespoň něco málo slyšeli. Pro nezasvěcené bych vypíchla několik základních informací. OpenStreetMap je webová platforma s mapami celého světa, podobná Google Maps. Rozdíl je ale v tom, že mapy jsou vytvářeny dobrovolníky po celém světě a tudíž při používání OSM nenastávají problémy s placením licencí, autorských práv apod. Všechny poskytované informace jsou k dispozici zdarma a zároveň se každý může do mapování zapojit, aniž by potřeboval nějaké finanční prostředky. A tak díky obrovské komunitě ,,mapovačů“ z celého světa jsou k dispozici aktuální geografická data, která mohou být využita k jakémukoli účelu a jsou volně přístupná pro kohokoli. Více se o OpenStreetMap můžete dočíst v těchto článcích.

Mapování s OpenStreetMap s sebou přináší i celou řadu výhod. Nejen že veškerý software je zdarma volně ke stažení a způsob mapování je jednoduchý a dostupný komukoli. Velkou výhodou je také to, že komunita mapovačů zároveň vytváří a zajišťuje celou řadu materiálů, průvodců a rad, které ostatním příznivcům OSM a začátečníkům mohou napomoci řešit technické problémy či zavádějící situace. Jednou z hlavních platforem, ze které můžete čerpat řadu informací a rad je OSM wiki. Můžete se zde mimo jiné zkontaktovat i s dalšími přispěvovateli OSM nebo lidmi, kteří například mapují vaše město. Naleznete zde také veškeré informace o používání JOSM (Java OpenStreetMap Editor) a zároveň můžete vy sami poradit druhým.

Jak se ale můžete do mapování s OpenStreetMap zapojit i vy? Jak si zmapovat svůj dům nebo přímo celou vesnici? (Upozorňuji, že tento způsob práce/zábavy je velmi návykový, takže se pak může stát, že už se od svého pc neodlepíte už vůbec).

Celé to začíná registrací nového přispěvovatele na stránkách www.osm.org. a stáhnutím Java OpenStreetMap Editoru, který je zdarma volně ke stažení. Můžete také zvolit jiný způsob editace OSM, například přímo v novém webovém editačním prostředí ID či v klasickém Potlach2. Následující návod se však bude věnovat pouze JOSM.

Pro začátek si v JOSM zvolíme oblast, kterou chceme mapovat. Možností je buď čtvercový výběr území, souřadnice nebo zadání přesného názvu sídla. V případě, že nezadáme u názvu sídla podrobnější údaje (např. stát, či administrativní členění), JOSM nám je přímo nabídne. Vybereme tedy žádanou oblast a stáhneme ji. Zobrazí se nám dané území, kde jsou barevnými body a liniemi znázorněny objekty, infrastruktura či krajinné prvky. V případě, že se na mapě neobjeví nic podobného, znamená to, že oblast na OSM není zmapována (nebo jen částečně).

Systém mapování je poměrně jednoduchý. Zobrazíme si satelitní snímek území (v JOSM je nejpoužívanější satelit Bing) a můžeme začít. Jednoduše řečeno, pomocí funkce Draw (klávesová zkratka A) obkreslujeme domy, ulice, vodní plochy a cokoli dalšího, co je viditelné na satelitním snímku. V případě, že místa sami navštívíme a zaznačíme body zájmu pomocí GPS či jiného zařízení, můžeme si náš track do JOSM jednoduše nahrát nebo i stáhnout z OSM od jiných přispěvovatelů. Díky tomu můžeme zaznačit do OSM téměř cokoli s velkou přesností.

Mapování přes satelitní snímek v Java OpenStreetMap Editoru
Mapování přes satelitní snímek v Java OpenStreetMap Editoru

Samozřejmě, že obkreslit např. budovu nebo nějakou komunikaci nestačí. Je zapotřebí přidat k zmapovaným objektům atributy. Označíme tedy námi digitalizovaný objekt (můžeme použít klávesovou zkratku S) a vybereme za pomoci funkce Presets), o jaký objekt se jedná. Informací, které můžeme do OSM vložit je nepřeberné množství. Vždy ale nesmí chybět informace o zdroji (např.:Bing nebo survey, v případě, že víme data z terénu) a datum poskytnuté informace (což získáme buď z Tile Info, když klikneme pravým tlačítkem na satelitní snímek, nebo napíšeme datum, kdy jsme byli v terénu).

Dále můžeme doplňovat informace o materiálu budov, počtu podlaží, adresách, informace o komunikacích, počtu žáků ve školách, druhů léčby v nemocnicích atd. atd. Čím více informací, tím lépe. Samozřejmě, že se nám všechny tyto informace neznázorní na OSM přímo. My ale tato data můžeme stáhnout v Shapefile (či jiných formátech) a použít v GIS. Užitečným odkazem, kde jsou ke stažení GIS data z OSM je GeoFabrik.

Jakmile tedy máme veškeré informace zadané, zkontrolujeme pomocí funkce Validation, zda někde nedošlo k nějaké chybě. Druhů chyb může být spousta a většinou se dají snadno opravit (např. pokud silnice není na křižovatce dotažena a spojena s další komunikací, duplikace objektů, neoznačené body apod.). Opravíme chyby (tímto se také komunita mapperů kontroluje mezi sebou) a uploadujeme. Za několik minut jsou námi přidaná/upravená data online volně k dispozici na stránkách OpenStreetMap. Ovšemže tento postup je velmi zjednodušený a přibližný, více informací najdete na již zmíněných stránkách. Zde se můžete také zkontaktovat s dalšími přispěvovateli, se kterými můžete diskutovat a kteří vám zároveň mohou být nápomocni při vašich otázkách a nesrovnalostech.

Pokud byste ale rádi začali mapovat s OSM, a vaše město či blízké okolí je již zmapováno, nezoufejte. Jednou z možností, která se nabízí, je webová stránka Tasking Manager, kde jsou vytvořeny aktivace k různým oblastem světa, kde je potřeba map opravdu aktuální. Jedná se například o oblasti, ve kterých dochází momentálně k nějakým politickým převratům či přírodním katastrofám. Aktuálně probíhá aktivace například na země jako je Demokratická republika Kongo, Mali nebo Středoafrická republika. Stačí jenom otevřít váš JOSM, zvolit si výřez oblasti (transparentní čtverec) z Tasking Manageru a můžete začít. Můžete tak zmapovat třeba celá města na druhé části země, aniž byste museli někam jezdit!!

Aktivace Středoafrické republiky na Tasking Manageru
Aktivace Středoafrické republiky na Tasking Manageru

Další užitečné odkazy spojené s OpenStreetMap:

Lenka Kohlová

studentka magisterského studia oboru Regionální geografie Univerzity Palackého v Olomouci

Share
Share