GISportal
Jedeme i díky Vám

Už jste přihlásili svůj výtvor do Mapy roku?

V roce 2018 uspořádá Česká kartografická společnost jubilejní 20. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise České kartografické společnosti bude hodnotit přihlášená kartografická díla vydaná v roce 2017 a udělí ocenění v tradičních soutěžních kategoriích. Současně je možné čekat zvláštní ocenění udělená při příležitosti 20. výročí soutěže.

Do právě probíhajícího kola (uzávěrka je 28. února 2018) může byt přihlášeno mapové dílo, které bylo vydáno na území ČR v roce 2017 a neporušuje autorský zákon.

Soutěž probíhá v kategoriích

  • Atlasy, soubory a edice map,
  • Samostatná kartografická díla,
  • Kartografická díla pro školy,
  • Studentské kartografické kvalifikační práce,
  • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu.

Vydavatel do soutěže přihlašuje libovolný počet exponátů vydaných v příslušném roce. Exponáty jsou do soutěže přihlášeny zasláním vyplněné přihlášky a jednoho výtisku od každého přihlášeného exponátu, a to na kontaktní adresu soutěže. V případě studentských děl přihlašuje práci jejich autor nebo pracoviště jejich vzniku. Pokud je autorů více, může jej přihlásit jen jeden autor se souhlasem ostatních autorů.

Do kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce přihlašuje exponáty pracoviště jejich vzniku nebo autor se souhlasem vyučujícího (resp. vedoucího, školitele). Do soutěže se přihlašují pouze kvalifikační práce, jejichž výstupem je konkrétní kartografické dílo (plán, mapa, atlas, glóbus, mapový portál apod.) společně s kopiemi hodnoticích posudků.

Výtisky a přihlášky, prosím, zasílejte na:

Katedra geoinformatiky UP
soutěž Mapa roku
17. listopadu 50
771 46 Olomouc

V případě dotazů, prosím, kontaktujte alena.vondrakova@upol.cz

Share
Share