GISportal
Jedeme i díky Vám

Územní plán New Yorku

Před časem jsme publikovali článek o možnostech vizualizace otevřených dat v New Yorku. Výčet využití open dat ale rozhodně nebyl kompletní. Portál ZoLa (Zoning and Land Use Map) umožňuje zobrazení „územního plánu“ celého New Yorku. Současné usnesení o územních plánech amerických měst bylo přijato v prosinci 1961 s cílem zachovat racionální využití půdy. Každý pozemek v jurisdikci města je přiřazen do jedné z kategorií funkčních ploch (zoning districts) – rezidenční, obchodní nebo výrobní – s cílem stanovit příslušné parametry pro výstavbu a využití půdy. zone1Kromě „Zoning districts“ lze v mapě zobrazit i podkladové vrstvy jako je ortofoto, trasy metra či 3D modely budov. Zajímavostí je to, že s využitím klávesy CTRL je možné mapu naklápět a otáčet s ní. Velkou výhodou oproti ostatním portálům je to, že lze zobrazit url adresu pro libovolnou část mapy. ZONE3Při kliknutí na jednotlivou kategorii funkčních ploch lze zobrazit její detailní specifikaci a popis. Na obrázku níže je ukázka kategorie Commercial districts C4. zone4Po kliknutí na konkrétní parcelu se zobrazí detailní informace tak, jak je vidět na obrázku. Zjistit lze vlastníka parcely, její výměru, počet budov a podlaží a mnohé další informace. zone2

Share
Share