GISportal
Jedeme i díky Vám

V Bergenu probíhá meeting k projektu EPOS

V tomto týdnu se na Univerzitě v Bergenu (University of Bergen), konkrétně na Katedře věd o Zemi (Department of Earth Science) uskutečnil meeting GIS/GIT pracovních skupin v rámci implementační fáze projektu EPOS.

Projekt EPOS (European Plate Observing System) je celoevropskou iniciativou pro vytvoření infrastruktury pro sběr dat a monitoring v oblasti zemětřesení, vulkanické aktivity a tektoniky, a následného využití jak v oblastech krizového managementu tak i vědeckého výzkumu, na evropské, národní i lokální úrovni. Vzhledem ke špičkovým zkušenostem skandinávských výzkumných institucí s monitoringem a vyhodnocováním seismologických, geodetických, geologických a geofyzikálních dat, jsou do fáze vývoje zapojeny převážně Norské vědecké a výzkumné instituce. Jejích řízením je pak pověřena instituce, která patří ve svém oboru ke světové špičce – Katedra věd o Zemi Univerzity v Bergenu. EPOS byl zahájen v roce 2008, do loňského roku trvala přípravná část. V letech 2016-2020 probíhá implementační část. Na jednání pracovních skupin WP6 a WP7 v tomto týdnu na Univerzitě v Bergenu se diskutuje především možnost harmonizace dat mezi jednotlivými poskytovateli a uživateli, technická specifikace metadat a první návrh grafického rozhraní (GUI).

epos

Díky podpoře Norských fondů momentálně absolvuji 2 týdenní pobyt na Univerzitě v Bergenu. Na pozvání prof. Larse Ottemollera jsem se hned první tři dny po příletu mohl jako host zúčastnit uvedeného meetingu k projektu EPOS. Tato možnost rozšířila můj pohled na oblast krizového managementu a de facto tak reflektuje cíl mé stáže – GIS for crisis management in Norway – Sharing know-how. Osobně jsem se zapojil do diskuze ohledně návrhu aplikačního rozhraní budoucí aplikace, v následujících dnech stáže na Univerzitě v Bergenu bych rád s Norskými odborníky zkonzultoval i další možnosti využití GIS/GIT a případně svými zkušenostmi a nápady pomohl naopak i já.

DSC_0335

Prezentovaný výzkum byl podpořen v rámci programu Norských fondů CZ07, číslo projektu NF-CZ07-INP-5-287-2015. Projekt „GIS for crisis management in Norway – Sharing know-how“ si klade za cíl vytvořit vhodné zázemí pro vytvoření úspěšného partnerství na bilatelární a mezinárodní úrovni mezi institucemi a jednotlivci zapojenými do vzdělávací sféry v České republice a v Norsku. Za obsah přednášek a publikací ručí výhradně autor a vydavatel. DZS a Kancelář finančních mechanismů neodpovídají za žádné případné užití dotčených informací.

Clipboard01

Autor: Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D.

Share
Share