GISportal
Jedeme i díky Vám

V Českém Krumlově mohou díky mapové aplikaci občané hlásit Závady a nedostatky přímo na radnici [TZ]

Město Český Krumlov k 1. srpnu 2013 zprovoznilo novou webovou mapovou aplikaci pro hlášení závad a nedostatků na území města. Obyvatelé tak nyní mohou jednoduše a pohodlně upozornit odpovědné zaměstnance městského úřadu na závadu či nedostatek na majetku města nebo veřejném prostranství.

Samotné hlášení probíhá díky webové aplikaci, kde se kliknutím do mapy automaticky doplní souřadnice a adresa závady. Následně pak uživatel vybere kategorii, doplní titulek, krátký popis závady a své kontaktní údaje. Libovolně je možné přiložit také fotografii. Ihned po odeslání hlášení je informována i odpovědná osoba městského úřadu, která hlášení posoudí a dále řeší podle interních pravidel. Převzatá hlášení jsou následně zobrazena v mapě a celkovém přehledu a je tak možné sledovat průběh jejich řešení. V seznamu hlášení lze události třídit a vyhledávat dle různých parametrů jako je např. stav řešení, kategorie či datum nahlášení. Cílem aplikace je nejen zlepšení vzhledu města, ale také posílení komunikace občanů s úřadem.

Autory aplikace jsou Jan Lippl a Aleš Borovka, kteří se na základě zadání rady města „snažili o řešení nezávislé na externím dodavateli. Řešení, které bude jednoduché pro uživatele z řad veřejnosti a zároveň umožní efektivní práci s přijatými hlášeními v rámci intranetu úřadu.“

Závady a nedostatky – postřehy občanů města Český Krumlov

Share
Share