GISportal
Jedeme i díky Vám

V Praze proběhla diskuze o evropském postoji k využití velkých dat (Big Data) v zemědělství

Ve čtvrtek 26. a pátek 27. ledna se sešli členové konsorcia nového evropského projektu s akronymem DataBio v pražském hotelu Galaxie. Jejich hlavním cílem bylo začít řešit a diskutovat evropský přístup k využití velkých dat (anglicky Big Data) v zemědělství.

Členové konsorcia projektu jsou organizace napříč celou Evropou:

Lesprojekt – služby s.r.o., ATOS Spain SA, Neuropublic A. E. Pliroforikis & Epikoinonion, SpaceBel SA, Institut für Angewandten Informatik EV, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek N. V, EXUS Software Ltd, Instytut chemii bioorganicznej Polskiej akademii nauk, Zetor Tractors a.s. Consiglio per La Ricerca in Agricoltora e L’Analisi dell’Economia Agraria, NB Advies, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM (Europe) Limited LBG, FRAUNHOFER Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung EV, CSEM Centre Suisse D’Electronique et de Microtechnique SA – Recherche et  Developpment, IBM Israel – Science and Technology Ltd., INTRASOFT International SA, Terrasigna SRL, E-GEOS SPA, Západočeská univerzita v Plzni, Centre for Research and Technology HELLAS, CIAOTECH Srl, Stiftelsen SINTEF.

TEST.JPG00000

Jednání bylo aktivitou nového projektu s názvem Data-Driven Bioeconomy (DataBio). Projekt DataBio je financován v rámci vědeckého programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020. Nový projekt se zaměřuje na produkci nejkvalitnějších surovin v biohospodářství (zemědělství, lesnictví a rybolovu) tak, aby se potraviny, energie a další biomateriály vyráběly s důrazem na odpovědnost a udržitelnost. Zkušenosti ze Spojených států ukazují, že biohospodářství a především zemědělství může získat značný impulz s využíváním velkých dat. V Evropě doposud tento sektor přilákal pouze několik velkých ICT firem. Středobodem projektu DataBio je zvýšit zapojení evropského ICT sektoru do vývoje systémů Velkých dat k povzbuzení zaostávající produktivity biohospodářství.

Evropský program pozorování Země Copernicus nedávno vypustil svůj třetí satelit Sentinel. Značný užitek z dat této družice může mít právě zemědělství, lesnictví a rybolov. V konečném důsledku projekt DataBio pomůže evropskému sektoru pozorování Země (Earth Observation) hrát v této oblasti důležitou roli.

Na pražském mítinku byly diskutovány požadavky různých pilotních aplikací v Evropě, dostupné nástroje, využívané metody či otázky datového modelování. Mítink by prvotním setkáním v rámci pracovní skupiny Zemědělství, která je koordinována českou společností Lesprojekt-služby, s. r. o. Závěry z tohoto mítinku budou dále použity v polovině února na technickém mítinku ve finském Espoo. Cílem technického mítinku je definování přístupu k velkým datům do poloviny tohoto roku. Členové konsorcia jsou připraveni na spolupráci s dalšími organizacemi napříč Evropou i mimo ni.

V případě zájmu můžete kontaktovat koordinátora pracovní skupiny Zemědělství Karla Charváta (charvat@lesprojekt.cz).

Share
Share