GISportal
Jedeme i díky Vám

Vítejte v antropocénu

Vědecké koncepty jako antropocén, globální hranice apod. naznačují výrazný posun ve vnímání našeho místa na Zemi. Stále více vědeckých pozorování dokazuje, že se právě člověk stal hlavním mechanismem globální změny životního prostředí. A právě dříve zmíněné nové koncepty mohou být použity jako významný nástroj ke sdělování informací v době, kdy (doufejme) míříme směrem ke globálně udržitelnému světu. Dost bylo řečí, podívejte se na úchvatné video a pro více informací následně na stránky Welcome to Anthropocene.

 

Share
Share