GISportal
Jedeme i díky Vám

Vítězové ceny Mapa roku 2017

Před časem jsme vás v krátkém článku zvali na vyhlášení a předávání cen Mapa roku 2017, které se uskutečnilo 10. května 2018 v Praze. A kdo jsou tedy letošní vítězové?

V kategorii Atlasy, soubory a edice map se mezi desíti kandidáty umístil na prvním místě
Historický atlas obyvatelstva českých zemí z dílny Univerzity Karlovy v Praze.

V široké konkurenci 48 děl v kategorii Samostatná kartografická díla nejlépe obstála mapa
Zahrada Evropy 1 : 25 000 od Geodézie On Line.

Kategorii Kartografické výsledky studentských prací ovládla bakalářské práce
Statistický atlas v infografickém provedení v podání Bc. Martina Porteše studujícího na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Ceny v kategoriích Kartografická díla pro školy a Digitální kartografické produkty nebyly z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů udělovány. Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2017 však udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích jedno zvláštní ocenění. To získala společnost TRASA, spol. s r. o. za mapu Banát 1 : 100 000 vytvořenou podle metodiky Klubu českých turistů.

Při příležitosti 20. ročníku soutěže Mapa roku, výročí 60 let organizování českých kartografů, 100 let československé a české kartografie a oslav 500 let od vydání Klaudyánovy mapy bylo také předáno celkem devět pamětních listů osobnostem české kartografie a 11 poděkování pro bývalé i současné členy hodnotící komise soutěže Mapa roku.

Nezbývá než poblahopřát všem vítězům i oceněným a poděkovat všem přihlášeným za účast. Hodnocení map za letošek bude probíhat opět za rok. Aktuální informace můžete sledovat na webu soutěže.

zdroj: czechmaps.cz

Share
Share