GISportal
Jedeme i díky Vám

Co dokážou otevřená data, aneb několik skvělých vizualizací budov v New Yorku

V roce 2013 uvolnila (do té doby se jednalo o placená data) New Yorská radnice datovou sadu PLUTO (Primary Land Use Tax Lot Output), která obsahuje detailní informace o každé parcele v největším americkém městě. Data jsou ke stažení v různých formátech a například shapefile s daty pro Manhattan má okolo 40MB. Jak to tak bývá s dostupností dat se vyrojila hromada zajímavých analýz a vizualizací. Tato datová sada může být příkladem toho, jak mohou otevřená data změnit způsob, jak se díváme na územní rozvoj a plánování. 

Jedním z mnoha případů vizualizace stáří budov v New Yorku je interaktivní mapa of MORPHOCODE s názvem Urban Layers, která k vizualizaci více než 45 tisíc budov z PLUTO sady používá Mapbox GL a d3.js na dynamický graf.  

ny1

 

Esri vytvořilo pěknou interaktivní mapu budov v New Yorku. Pomocí posuvníku lze vybrat jakýkoliv rok počínaje rokem 1880 až do současnosti. V mapě jsou označeny budovy postavené v daném roce pomocí modré barvy. Budovy postavené v uplynulých 20 letech jsou růžové. Fialovou barvou jsou pak označeny všechny starší stavby. Kompletní animace všech postavených budov je zobrazena na následujícím GIFu.  

 

Z aplikace je jasně patrné, že k nejbouřlivější výstavbě docházelo na konci 19. a začátku 20. století, kdy byly během jednoho roku vystavěny celé čtvrti. Zajímavé je, že aplikace zřejmě nepočítá se zbořenými budovami. Alespoň to tak vypadá z pohledu na Ground Zero, kde je zobrazena pouze nová výstavba z roku 2009. 

groundzero

  • Výška, 3D a další zajímavosti

Data obsahují informace o počtu podlaží, což nekteré vizualizace využily k pokusům o 3D reprezentaci. S různými atributy obsaženými v PLUTO datech si hezky hraje např. Andrew Hillny3 Existují však i zdařilejší 3D vizualizace, které počítají i se stíny, či ukáží, kde je možné pozorovat východ/západ slunce přesně mezi mrakodrapy, tzn. Manhattanhengeny5 ny6

  • Když se toho chytnou noviny

Otevřená data New Yorku byla poté použita i v mnoha mediálních vizualizacích, ať už se jedná o shrnutí zásluh starosty Bloomberga, či úžasnou vizualizaci zastínění některých oblastí Manhattanuny8 ny7

 Už jen třešničkou na dortu je pak 3D animace hustoty zástavby Manhattanského ostrova, která mapuje 210 let výstavby této oblasti. 

Share
Share