GISportal
Jedeme i díky Vám

Vizualizácia údajov v QGIS 3.0 pomocou pluginu Data Plotly

Plugin „Data Plotly“ je navrhnutý pre QGIS 3.0 a jeho autorom je Matteo Ghetta.  Hoci QGIS 3.0 nie je zatiaľ voľne prístupný, pre praktickú prácu s „Data Plotly“ je možné použiť aktuálneho kandidáta z webovej stránky QGISu (verzia 2.99).

Plugin „Data Plotly“ poskytuje možnosť vizuálne analyzovať a skúmať údaje formou grafov, napr. umožňuje kresliť 3D grafy rôznych atribútov vektorovej vrstvy. Pomocou tohto pluginu je možné vizualizovať 9 rozdielnych typov grafov (Scatter Plot, Box Plot, Bar Plot, Histogram, Pie Plot, 2D Histogram, Polar Plot, Ternay Plot, Contour Plot).

Napr. Scatter plot je možné zobraziť s dvomi alebo tromi premennými.

scatter_plot(autor: Anita Graser, je možné nájsť na stránke)

Niektoré grafy sú interaktívne a zobrazujú viac informácií, napr. hodnoty box-plotu.

box_plot(autor: Anita Graser, je možné nájsť na stránke)

Pre detailnejšie informácie o plugine „Data Plotly“ odkazujem čitateľov na uvedenú stránku. Praktické ukážky vizualizácií pomocou „Data Plotly“ je možné nájsť aj na youtube.

Share
Share