GISportal
Jedeme i díky Vám

Vláda ČR schválila Národní kosmický plán 2014 – 2019

Dne 27. 10. 2014 vláda ČR svým usnesením č. 872 schválila Národní kosmický plán na období 2014 – 2019 (dále NKP 2014), jehož hlavním cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a její technologické a inovační úrovně. NKP 2014 tak představuje strategii ČR v dalším rozvoji kapacit a schopností jejího průmyslu a akademické sféry a v maximalizaci návratnosti veřejných investic v oblasti kosmických aktivit.

Za kosmické aktivity lze vnímat veškeré průmyslové a vědecké činnosti, které směřují k využití možností a příležitostí, které kosmický prostor skýtá pro společnost. Kosmické aktivity zahrnují oblast družicové navigace, družicové telekomunikace, pozorování Země, nosných raket, sledování stavu kosmického prostoru, mikrogravitace, pilotovaných letů, průzkumu vesmíru, vědy o vesmíru a oblast aplikací a služeb navázaných na využití získaných dat.

NKP 2014 navazuje na Národní kosmický plán schválený roku 2010 (NKP 2010), který byl vypracován ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). NKP 2010 byl schválen na období 2010-2016 a určoval vizi a střednědobé cíle a kritéria pro hodnocení jejich dosažení, přičemž právě střednědobé cíle byly stanoveny na rok 2016. K tomuto datu pak měl být formulován nový nebo revidovaný NKP.

Vzhledem k tomu, že ČR splnila všechna hodnotící kritéria odpovídající střednědobým cílům NKP 2010 již v roce 2013, tj. více než tři roky před původním termínem, rozhodla dne 30.9. 2013 na svém 12. zasedání Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity, zřízená v souladu s usnesením vlády z 20.4.2011, č. 282, o zahájení přípravy nového NKP na období 2014-2019. Za tímto účelem zřídila pracovní skupinu pod vedením Ministerstva dopravy, do které byli dále nominováni zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obrany, Úřadu vlády ČR, Technologické agentury ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, České vesmírné aliance, Sdružení pro dopravní telematiku, Asociace leteckých výrobců ČR, Akademie věd ČR aj. Příprava NKP 2014 byla opět úzce koordinována i s ESA.

ČR vnímá kosmické aktivity jako příležitost zejména pro růst národního hospodářství, neboť kosmické aktivity již dávno nejsou jen vědeckou disciplínou, ale zejména hospodářskou disciplínou s obrovským společenským, politickým, strategickým a bezpečnostním potenciálem. Zapojení ČR do kosmických aktivit totiž rozhoduje o jejím postavení v rámci mezinárodního společenství států, hlavně mezi technologicky nejvyspělejšími státy Evropy a světa, a o pozici českých subjektů v mezinárodní hospodářské soutěži, tj. v mezinárodním konkurenčním prostředí.

NKP 2014 opět určuje cíle a kritéria pro hodnocení jejich dosažení. NKP 2014 mj. obsahuje i doporučení týkající se financování oblasti kosmických aktivit, zejména pak navýšení účasti na volitelných programech ESA a zřízení národního kosmického programu, a také institucionálního zabezpečení této oblast ve formě zřízení národní kosmické agentury.

Vlastní dokument NKP 2014 je primárně určen řídícím složkám státu k tomu, aby s využitím jeho analýz a doporučení rozhodly o úrovni podpory oblasti kosmických aktivit v ČR, zejména pokud jde o financování a další optimalizaci řízení této oblasti.

Národní kosmický plán 2014 – 2019 je k dispozici ke stažení na tomto odkazu.

Autor: Václav Nesládek, zdroj: Český kosmický portál

Share
Share