GISportal
Jedeme i díky Vám

VozejkMap.cz

VozejkMap je jednotná a snadno ovladatelná databáze bezbariérových míst v České republice. Místa v databázi jsou vkládána a ověřována samotnými uživateli a do projektu jsou zapojeny také regionální instituce a portály. Bezbariérovým místem se rozumí objekt, který je bez schodu nebo je doplněn jiným zařízením (výtah, nájezd, schodišťová plošina, zdviž). Jednotlivá místa jsou kategorizována dle charakteru a účelu. Stránka má jak webové rozhraní tak i mobilní aplikaci (pro Android a iOS). Projekt vznikl za podpory Nadace Vodafone a provozuje ho Česká asociace paraplegiků (CZEPA).

Problematice dostupnosti jednotlivých míst pro osoby se sníženou pohyblivostí se celosvětově věnuje například projekt WheelMap.org, postavený na platformě OpenStreetMap. Další ukázkou může být Mapa bezbariérových tras města Litoměřicemapa bezbariérových přístupů Banské BystriceAtlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu či Mapa Bezbariérová Třeboň.

Share
Share