GISportal
Jedeme i díky Vám

Vynovený geoportál Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky

Odo dňa 2. mája 2013 je sprístupnená testovacia prevádzka vynoveného geoportálu Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky. V blízkej budúcnosti sa plánuje aj spustenie plnej verzie. Portál vznikol s finančnou podporou Európskej únie, ako finálny produkt národného projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB GIS (Základná báza pre geografický informačný systém) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Hlavná stránka geoportálu
Hlavná stránka geoportálu

Hlavným cieľom geoportálu je sprístupnenie služieb verejnosti. K dispozícii sú nasledujúce služby:

  • mapové – poskytuje služby vo forme WMS, WFS, WCS. Momentálne sú prístupné iba WMS služby, ktoré je možné pripojiť do pracovného prostredia WFS a WCS služby sa pripravujú,
  • transformačná – podporuje transformáciu medzi S-JTSK a ETRS89,
  • konverzná – umožňuje konverziu údajov do viacerých podporovaných formátov, napríklad: SHP, MDB, GDB, DGN, TXT, MDB,
  • vyhľadávacia ponúka základné, rozšírené alebo INSPIRE vyhľadávanie,
  • metaúdajový editor – na tvorbu a editáciu metaúdajov. Umožňuje vytváranie záznamov podľa vlastného profilu, profilu ZB GIS alebo rezortného metaúdajového profilu (RMP) a pre služby.

Z INSPIRE služieb sú voľne prístupné zobrazovacie, ktoré je možné pripojiť ako podkladovú vrstvu do pracovného prostredia. Vyhľadávacie a transformačné služby sú totožné so základnými službami geoportálu. V budúcnosti by mali byť sprístupnené aj ukladacie a katalógové služby.

Pripojená WMS INSPIRE Dopravné siete v prostredí ArcMap
Pripojená WMS INSPIRE Dopravné siete v prostredí ArcMap

Okrem služieb ponúka geoportál aj bezplatného mapového klienta ZB GIS, ktorý obsahuje údaje zo Základnej bázy pre geografický informačný systém a umožňuje prácu s nimi.

Mapový klient
Mapový klient

Zuzana Michňová
TU Zvolen

Share
Share