GISportal
Jedeme i díky Vám

Vyšla kniha Teorie regionálního rozvoje – II. vydání

Když se před deseti lety na trhu objevila kniha autorů Jiřího Blažka a Davida Uhlíře s názvem Teorie regionálního rozvoje, velmi rychle si získala čtenáře jak mezi odbornou veřejností, tak i mezi studenty. Nyní bylo vydáno druhé vydání této monografie. Během více než deseti let, které uplynuly od přípravy prvního vydání, se objevila řada nových teorií, konceptů a přístupů, které se snaží nabídnout vysvětlení současného dynamicky se měnícího globálního prostředí a nastínit implikace pro regionální rozvoj. V novém vydání jsou zcela přepracovány a podstatně rozšířeny kapitoly věnované oběma směrům, které v oblasti teorií regionálního rozvoje v současnosti dominují, tedy institucionální teorii regionálního rozvoje a škole nové ekonomické geografie. Jsou analyzovány následující nové nebo relativně nové teorie a koncepty: globální hodnotové řetězce a globální produkční sítě, trojitá šroubovice (triple helix), regionální inovační systémy, znalostní základny, příbuzná rozmanitost (related variety), klastry, koncept „local buzz – global pipelines“, odvětvová a geografická krátkozrakost aj. Kniha vyšla v pevné vazbě v Nakladatelství Karolinum.

Share
Share