GISportal
Jedeme i díky Vám

Výsledky Mapy roku

Kartografická společnost ČR v letošním roce uspořádala již 17. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise ve složení prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc, předseda komise), doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (ČVUT), doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň), Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (MU Brno), doc. RNDr. Ladislav Plánka, CSc. (VUT Brno), Ing. Petr Skála (člen KS ČR) a Ing. Zdena Roulová (členka KS ČR) zhodnotila na svém zasedání přihlášená kartografická díla vydaná v roce 2014 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 14. května 2015 od 13 hodin v Literárním sídle Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy. O titul Mapa roku 2014 bojovalo celkem 80 produktů, které do soutěže přihlásilo 29 producentů (autorů) z celé České republiky.

NOMINACE NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2014:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byla nominována díla:

 • Edice turistických map 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • Kapesní atlas světa (Kartografie PRAHA, a. s.)
 • Topografická mapa České republiky 1 : 25 000
  (Ministerstvo obrany ČR, VGHMÚř v Dobrušce)
 • Akademický atlas českých dějin (Nakladatelství Academia)

Vítězem se stal Akademický atlas českých dějin, na jehož vzniku se podíleli Historický ústav Akademie věd České republiky a Katedra geomatiky Stavební fakulty ČVUT v Praze, vydalo jej nakladatelství Academia.

V kategorii Samostatná kartografická díla:

 • Labské pískovce 1 : 25 000, národní parky České Švýcarsko a Saské Švýcarsko
  (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
 • 111 Nej… České republiky, 1 : 500 000 (Kartografie PRAHA, a. s.)
 • Labská stezka – dálková cyklotrasa 1 : 100 000 (SHOCart, spol. s r. o.)
 • Lužnice – vodácká mapa 1 : 50 000 (SHOCart, spol. s r. o.)

Vítězem se stala mapa Labské pískovce 1 : 25 000, národní parky České Švýcarsko a Saské Švýcarsko od společnosti Geodézie On Line, spol. s r. o.

V kategorii Kartografická díla pro školy z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace.

Vítězem se stala učební pomůcka Užij si mapu od společnosti Kartografie HP, spol. s r. o.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:

 • Zeměpisná mapa a Zimní mapa 2.0 na Mapy.cz (Seznam.cz, a. s.)
 • Virtuální mapová sbírka Chartae-antiquae.cz (VÚGTK, v. v. i.)
 • Tenký mapový klient HZS ČR (Hasičský záchranný sbor České republiky)

Vítězem se stala sada Zeměpisná mapa a Zimní mapa 2.0 na Mapy.cz od společnosti Seznam.cz.

V kategorii Studentské kartografické kvalifikační práce:

 • Lomy Amerika (Tereza Kutišová, Univerzita Karlova v Praze)
 • Víno a vinohrady na Moravě (Kateřina Gajdošová, Ostravská univerzita v Ostravě)
 • Anaglyfové vizualizace stavby areálu Šantovka
  (Tomáš Králík, Univerzita Palackého v Olomouci)

Vítězem se stala práce Kateřiny Gajdošové Víno a vinohrady na Moravě.

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2014 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích jedno zvláštní ocenění, a to Ministerstvu obrany ČR, Geografické službě AČR a Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu za dlouhodobou produkci kvalitních topografických map ČR. Předseda hodnotící komise pro soutěž Mapa roku vyzval účastníky soutěže a všechny kartografické producenty, aby dále produkovali kvalitní a přínosná kartografická díla. Současně vyslal poselství, aby odborníci v různých oblastech spolupracovali s kartografy a vytvářeli nové a správné mapy, které budou přínosem pro společnost.

Share
Share