GISportal
Jedeme i díky Vám

Výsledky prvního ročníku soutěže GMES Masters

Dne 19. října 2011 byly v Mnichově vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže GMES Masters, v jejímž rámci jsou hodnoceny nejlepší nápady na využití služeb GMES s cílem podporovat rozvoj a využití těchto služeb. Před nedávnou dobou jsme psali o 5. výzvě pro podání projektů do 7. rámcového programu pro vědu a výzkum EU v oblasti SPACE . Nyní přinášíme výsledky prvního ročníku GMES Masters. GMES Masters je v oblasti pozorování Země obdobou soutěže ESNC, která je zaměřena na využití globálních družicových navigačních systémů. Celkovým vítězem se stal projekt Deforest Action Earth Watchers, který je zaměřen na monitorování nelegální těžby deštných pralesů s cílem tuto těžbu co nejvíce omezit. Projekt je zajímavý tím, že do monitoringu zapojuje prostřednictvím sociálních sítí miliony dobrovolníků (a zase ten crowdsourcing, pozn. redakce), což s sebou přináší i nový přístup ke vzdělávání.

Share
Share