GISportal
Jedeme i díky Vám

Vyšlo nové číslo AUC Geographica

Právě vychází nové číslo AUC Geographica, které z tématického hlediska zahrnuje široké spektrum dílčích specializací geografie, a to od problematiky trávení volného času, přes lokální rozvoj příhraničního modelového území Volarska, otázky související se stěhováním Rómů na Vsetínsku až po problematiku sesuvů při úpatí Krušných hor a monitoring pohybu v balvanovém moři v Hrubém Jeseníku. Hodnocení hydrologické interakce mezi řekou a okolní nivou je ze středního toku Lužnice. Zahraniční příspěvek se týká aktuálního tématu v demografii, a to rostoucího věku matek při narození dítěte.

Články na tato témata najdete v novém čísle AUC Geographica. Současně jsou čtenářům k dispozici PDF verze na nových stránkách časopisu, a to od roku 2008. AUC Geographica vychází pravidelně dvakrát ročně a počínaje letošním rokem v nové grafické podobě i větším formátu; je registrován v databázi SCOPUS a další změny se plánují. O všem budou čtenáři průběžně informováni na stránkách časopisu.

Share
Share