GISportal
Jedeme i díky Vám

Výstava map v Moravském Kartografickém Centru

Pokud jste ještě nenavštívili Moravské Kartografické Centrum ve Velkých Opatovicích, můžete tak učinit nyní a zároveň si prohlédnout  nově otevřenou výstavu map s názvem „Lesnické mapování v 19. a 20. století„. Projekt se váže k Mezinárodnímu roku lesů.

Až do 15. září je Kartografické centrum otevřeno denně kromě pondělí od 10. do 17. hodiny. V druhé polovině září a říjnu pak o víkendech mezi 10 a 16. hodinou.

Ústředním exponátem centra je plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska, která zaujíma cca 100 m2 plochy expozice. Dalšími exponáty jsou faximile rukopisných topografických map, dále rukopisné lesnické, důlní, rybniční a další tematické historické mapy včetně map panství a velkostatků.

V ochozech prvního patra expozice si mohou návštěvníci prohlédnout geodetické a kartografické přístroje a pomůcky pro výrobu map. V expozici jsou dále vystaveny faximile kartografických unikátních děl z archivních fondů zemských a oblastních archívů České republiky. Celá expozice bude doplněna unikátními přístroji pro kartografické a fotogrammetrické zpracování map ze sbírek Národního technického muzea.

Více podrobností najdete na stránkách Moravského kartografického centra.

Share
Share