GISportal
Jedeme i díky Vám

Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II (pozvánka)

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vás srdečně zve na odbornou konferenci „Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II.“, která proběhne ve dnech 11. až 12. září 2014 v Brně.

Cílem konference je pojednat problematiku výzkumu historických cest v širokém spektru výzkumných metod, které poskytuje současná věda. Konferenční jednání bude rozděleno do dílčích bloků zaměřených na archeologii, historii, geografii, geologii, geoinformatiku, DPZ, informační technologie a další obory.

Přihláška na konferenci společně s dalšími informacemi (ohledně stravování, ubytování, dopravy atd.) budou obsaženy ve druhém cirkuláři, který Vám bude zaslán s dostatečným předstihem. Případné dotazy směřujte prosím na adresu: Mgr. Jan Martínek, Centrum dopravního výzkumu, Wellnerova 3, 779 00 Olomouc; e-mail: jan.martinek@cdv.cz; tel.: +420 776 164 537.

Dílčí propozice: Délka jednotlivých referátů bude max 20 minut. Po každém příspěvku bude následovat diskuze v délce max 5 minut. K dispozici budou dataprojektor, diaprojektor, meotar případně další technika (nutno uvést s patřičným předstihem). Jednací jazyk: čeština. Součástí akce bude min jeden společenský večer (bude upřesněno). Příspěvek je možné přihlásit nejpozději do 29.8.2014.

Všechny informace budou průběžně aktualizovány také na stránkách projektu. K 1.9.2014 obdrží přihlášení účastníci upřesňující propozice včetně aktuálního programu.

Konference je realizována v rámci projektu „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“, který je součástí Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury České republiky. Většina nákladů na akci bude proto hrazena z těchto zdrojů. Účastníci si budou samostatně zajišťovat zejména cestu a nocleh s výjimkou aktivních účastníků, kterým bude nocleh proplacen.

Share
Share