GISportal
Jedeme i díky Vám

Výzva k předložení projektů / Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals

Rozvojový program OSN (UNDP) tímto vyzývá zájemce k předložení žádostí o finanční podporu z fondu Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals.

Fond má za cíl podnítit implementaci českého know-how a inovativních řešení v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR; a to zároveň s možností jejich budoucího uplatnění v globálním měřítku pod hlavičkou UNDP. Nabídka finanční podpory ze strany CFCS je určena pro partnery – žadatele ze strany soukromého sektoru, nevládních organizací, univerzit, veřejných institucí či výzkumných pracovišť.

Rozvojové výzvy – Challenges byly identifikovány místními zastoupeními UNDP ve spolupráci se zastupitelskými úřady ČR a plně reflektují lokální podmínky i globální rámec OSN Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030. CFCS nabízí kofinancování inovativních řešení, která zvýší kapacity pro rozvoj, přinesou přidanou hodnotu a uvedou nové technologie či produkty. Inovace musí být realistické a udržitelné; měly by tedy zahrnovat i potenciál pro rozvojovou či komerční návaznost.

Od českých zájemců o podporu z CFCS očekáváme úzkou spolupráci s místními partnery pro zajištění životaschopnosti a dlouhodobější udržitelnosti projektů.

  • Prioritní státy: Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko
  • Challenge: Economic Growth via Innovative technology and/or Big Data Usage; Management of Natural Resources, Energy Efficiency/Renewable Energy, Sustainable Agriculture or Waste Management
  • Kontraktační termín: prosinec 2019
  • Očekávané trvání projektu: 12 měsíců či méně
  • Rozsah fin. příspěvku: 20.000 až 40.000 USD
  • Minimální výše vlastního kofinancování je 20 % z celkových nákladů projektu.

Projekty musí být předloženy nejpozději 31. 10. 2019 e-mailem na: procurement.irh@undp.org

Share
Share