GISportal
Jedeme i díky Vám

Webové semináře ArcGIS Pro (pozvánka)

Přestože i NASA (viz fotka výše) stále používá ArcMap, tak je potřeba se stále vzdělávat. Pro ty, kteří se rozhodli, či plánují migraci na ArcGIS Pro připravila společnost ARCDATA Praha sérii webinářů, které jsou pro přihlášené zdarma. 

Přechod na ArcGIS Pro – 30. března, 10.00–10.45, Vladimír Zenkl

Na praktických ukázkách si předvedeme, jak základní postupy a úlohy, které jste byli zvyklí provádět v aplikaci ArcMap (jako je například práce s vrstvami, katalogem či tvorba a editace dat), přenést do prostředí ArcGIS Pro. Zaměříme se především na celkovou orientaci v uživatelském rozhraní ArcGIS Pro a provedeme vás vším od prvního spuštění až po vytvoření jednoduché mapy. Představíme si také rozdíly mezi mapovým dokumentem ArcMap a projektem ArcGIS Pro.

Tvorba mapy v ArcGIS Pro – 13. dubna, 10.00–10.45, Jan Souček

Tento webinář vás provede základy tvorby map v aplikaci ArcGIS Pro. Seznámíte se na něm s prostředím pro nastavení symbolů a s možnostmi nastavení popisků, naučíte se, kde naleznete nástroje a funkce, se kterými jste mapy tvořili v aplikaci ArcMap, a dozvíte se, co nového v ArcGIS Pro dokážete navíc. Dotkneme se ale i některých středně pokročilých technik, jako je používání stylů nebo krátká analýza vedoucí ke správnému rozhodnutí, jakým způsobem konkrétní data nejlépe zobrazit.

Správa dat v ArcGIS Pro – 27. dubna, 10.00–10.45, Radek Kuttelwascher

Základem většiny GIS projektů je navržení vhodného datového modelu. Ten se odvíjí od typu zpracovávaných dat, způsobu jejich uložení a navržení přístupových oprávnění. Webinář se bude věnovat jednak tomu, jaké všechny charakteristiky a aspekty dat je možné v ArcGIS Pro realizovat, ale také tomu, jaké nástroje jsou pro tyto činnosti v uživatelském rozhraní k dispozici.

Analytické možnosti ArcGIS Pro – 11. května, 10.00–10.45, David Novák

V tomto díle našeho seriálu se zaměříme na možnosti analýz v ArcGIS Pro. Ukážeme si, jak přistupovat k analytickým nástrojům, představíme si nové principy fungování panelu Geoprocessing, ukážeme si výhody 64bitové architektury či možnosti interaktivní historie a fultextového vyhledávání nástrojů. Na závěr si přiblížíme nástroje z oblasti Ready To Use.

Rastrová data v ArcGIS Pro – 25. května, 10.00–10.45, Inka Tesařová

Webinář představí základní možnosti práce s rastry v ArcGIS Pro, jakými jsou například vizualizace multispektrálních snímků v různých kombinacích jejich spektrálních pásem nebo práce s daty z laserového skenování. Ukážeme si ale i některé z funkcí nadstavby ArcGIS Image Analyst, jako jsou nástroje pro klasifikaci dat podle spektrální odrazivosti, práce se snímky ve stereoskopickém zobrazení, tvorba a editace 3D prvků nebo práce s multidimenzionálními daty.

Rozšíření a automatizace ArcGIS Pro – 8. června, 10.00–10.45, Vladimír Holubec

Tento webinář vás seznámí s několika možnostmi, díky kterým si můžete zjednodušit svoje rutinní pracovní postupy. Představíme si práci s nástroji v prostředí ModelBuilder a tvorbu tzv. úloh (tasks). V obou případech nezůstaneme jen u teorie, ale ukážeme si i jejich praktické využití. Nakonec se dotkneme také skriptovacího jazyka Python, kdy se nejprve seznámíme s jeho obecnými možnostmi a poté i s jeho reálným využitím přímo v ArcGIS Pro.

Share
Share