GISportal
Jedeme i díky Vám

Webový nástroj slúžiaci pre mapovanie alpínskeho reliéfu

Webové 3D technológie umožňujú interaktívnu vizualizáciu a analýzu veľkých 3D mračien bodov. Elegantné riešene (webový nástroj) v tejto oblasti predstavil Ján Šašak (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), ktorý sa v spolupráci s kolegami (Michalom Gallayom, Jánom Kaňukom, Jaroslavom Hofierkom) z Ústavu geografie a prof. Jozefom Minárom z Univerzity Komenského vo svojom výskume venovali trojrozmernému mapovaniu alpínskeho reliéfu. Výsledky výskumu (na príklade Malej Studenej doliny) čerstvo publikovali v časopise Remote Sensing.

Jedným z výstupov je webový nástroj, ktorý umožňuje iným výskumníkom/odborníkom alebo širšej verejnosti prehliadať vytvorený model/súbor údajov bez potreby špeciálnych počítačových zručností, GISáckych znalostí, inštalácií softvéru a pod. Je potrebný iba štandardný webový prehliadač a pripojenie na internet. Webový nástroj bol vytvorený pomocou nástroja „LAStools“, ktorý používa modul „Potree“ (open-source WebGL), ktorý umožňuje vykreslenie veľkého mračna bodov vo web prehliadačoch. „Potree“ dokáže efektívne vizualizovať veľké mračná bodov v reálnom čase, meniť sfarbenie bodov, vykonávať meranie 2D a 3D dĺžky, 3D územia, objemov, generovať vertikálne profily a exportovať údaje.

Vizualizácia 3D mračna bodov použitím online nástroja „Potree“ (obr. je z článku Šašak a kol., 2019)

Vytvorený webový nástroj je možné nájsť tu. Viac informácií o mapovaní alpínskeho reliéfu  sa nachádza v publikovanej štúdií („Combined Use of Terrestrial Laser Scanning and UAV Photogrammetry in Mapping Alpine Terrain“), ktorá je dostupná tu.

Share
Share