GISportal
Jedeme i díky Vám

Webový portál Český historický atlas (TZ)

Na tištěné atlasové dílo Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, které vyšlo v roce 2019 jako výsledek grantové spolupráce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. a Katedry geomatiky Stavební fakulty ČVUT v Praze, navazuje nyní jeho podstatně rozšířená elektronickáverze – interaktivní webový portál Český historický atlas věnovaný českým a československým dějinám v mezinárodních souvislostech, s výběrem map od středověku do počátku 21. století. Je vytvořený jako volně přístupná webová mapová aplikace s využitím nejmodernějších technologií GIS.

Portál otevírá odborné i široké veřejnosti, žákům a studentům, v České republice a díky anglické verzi i v zahraničí dosud nestandardní a v mnoha ohledech inovativní přístup k výsledkům historického výzkumu prostřednictvím digitální historické kartografie, založený na základním i aplikovaném výzkumu předních českých odborníků. Kombinace mapy, textu a doprovodného obrazového materiálu přístupnou formou přibližuje nejen zásadní události z národních dějin, ale také pestrou škálu procesů a jevů, které jejich vývoj ovlivňovaly a formovaly. Mnohé z nich jsou kartograficky znázorněny vůbec poprvé. Mapy je možno vzájemně komparovat a uživatelé tak mohou sami nacházet nové zajímavé souvislosti. Portál svým inovativním pojetím přispívá k lepšímu časoprostorovému pochopení dějin a současně k uchování národní paměti a k formování historického vědomí společnosti.

Share
Share