GISportal
Jedeme i díky Vám

Workshop: CentraLab & otevřená data (pozvánka a přihláška)

České centrum pro vědu a společnost (CCSS) jako člen řešitelského konsorcia projektu CentraLab (Central European Living Lab for Territorial Innovation – 3CE400P1) si Vás dovoluje pozvat na projektový workshop seznamující s řešeními a výsledky tohoto projektu. Workshop se koná dne 9. 12. 2013, 10:00 –16:00 hodin na Novotného lávce č. 5 v Praze. Vstup zdarma. Na workshop se můžete přihlásit online.

Výrazy Linked Data a Open Data, případně jejich kombinace Linked Open Data, představují aktuální trend v oblasti informačních technologií, který je srovnatelný s nástupem sémantiky a ontologií před několika léty. A podobně jako v případě sémantiky a ontologií hrozí situace, kdy Linked Data a Open Data budou představovat pouze prázdné, ale často opakované výrazy, které budou součástí plamenných prezentací o potřebě implementace, změnách paradigmatu, nových možnostech a podobně teoretizujících tématech, ale setkají se s velice malým ohlasem v praxi. Tento workshop by měl alespoň naznačit cestu jak propojit geoinformační aplikace s iniciativami zaměřenými na Open Data a Linked Data.

Hlavním tématem workshopu je nastavení spolupráce mezi uživateli, výzkumníky a vývojáři zabývajícími se využitím otevřených dat (Open Data) pro nejrůznější aplikace v oblasti vzdělávání, životního prostředí, územního plánování, turistiky a podpory obchodu s realitami. V rámci workshopu se účastníci seznámí nejen s výsledky projektu CentraLab, jehož řešení součástí aktivit Českého Living Labu, ale i s možnostmi, jak využít otevřená data pro jejich aktivity a aplikace. Cílem workshopu je především podpořit aktivity vedoucí k lepší spolupráci mezi výzkumem, veřejným sektorem a malými a středními podniky.

Součástí workshopu budou i praktické ukázky řešení Evropských výzkumných projektů českého Living Labu navazujících na řešení CentraLab jako např. plan4business, Apps4EU, SmartOpenData, OpenTransportNetwork and SDI4Apps.

workshop_centralab_3 (1)

Share
Share