GISportal
Jedeme i díky Vám

Workshop Český historický atlas (pozvánka)

Česká kartografická společnost zve k návštěvě on-line workshopu Český historický atlas ‒ základní a aplikovaný výzkum v historické kartografii. Workshop je pořádán v rámci projektu Český historický atlas, NAKI II DG16P02H010. Představuje spolupráci Historického ústavu AV ČR a Katedry geomatiky FSv ČVUT v oblasti atlasové historické kartografie.

S historickými (dějepisnými) mapami a atlasy, tištěnými i elektronickými, v současné době pracuje ve výzkumu a popularizaci odborná i širší veřejnost, v edukačním procesu žáci, studenti a jejich pedagogové. Těm všem jsou naše přednášky určeny. Od 5. 11. 2020 se tak můžete seznámit s projektem Český historický atlas, kdy se řešitelé během uplynulých pěti let zabývali tvorbou dějepisných map, jejich možnostmi a využíváním. Při práci na tištěném i elektronickém výstupu si kladli řadu otázek a hledali odpovědi.

Záznamy přednášek s doprovodnými prezentacemi budou přístupné dlouhodobě, od 5. 11. 14:00 hodin, na adrese https://cha.fsv.cvut.cz/workshop/

Share
Share