GISportal
Jedeme i díky Vám

Workshop „Velká a otevřená data a otevřený software pro praxi“ (pozvánka)

Hlavním tématem workshopu je prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolu financován výzkumnými projekty.

Termín: pondělí 22. 1. 2018 Místo konání: Novotného lávka 5, sál č. 217, 110 00 Praha 1
Jednací jazyk: čeština

Předběžný program:

09:00 – 10:00 Registrace, káva
10:00 – 10:10 Přivítání a účel workshopu (Karel Janečka, CAGI)
10:10 – 10:25 Co je Plan4all (Tomáš Mildorf, Karel Charvát, Jiří Bouchal)
10:25 – 10:45 Trocha historie a krátké představení projektů (Karel Charvát)
10:45 – 11:00 Metody spolupráce výzkumu s praxí – Living Lab, Science Shop, RRI (Kristýna Čerbová, Otakar Čerba, Karel Charvát)
11:00 – 11:15 Systém pro správu optických sítí (Stanislav Holý)
11:15 – 12:00 Řešení pro dopravu (Jiří Bouchal, Karel Jedlička)

  • Intenzity dopravy – aplikace pro město Plzeň
  • Webová analýza dopravní nehodovosti ve Flandrech
  • Webová analýza otevřených dat o kriminalitě v Chicagu

12:00 – 12:15 Liberecký portál životního prostředí (Irena Košková, Dmitrij Kožuch)
12:15 – 12:30 Najdi si region nebo město pro svoji dovolenou (Otakar Čerba, Karel Charvát)
12:30 – 13:30 Přestávka s občerstvením
13:30 – 15:00 Zemědělská sekce

  • Řešení pro zemědělský podnik Kojčice v rámci projektu FATIMA (Petr Fučík)
  • Autonomní řízení traktorů Zetor (J. Šmejkal)
  • Řízení aplikace postřikovací techniky AGRIO s využitím senzorového
    měření a dat DPZ (Vojtěch Lukas, Mendelova univerzita v Brně)

15:00 – 15:30 Pojďme si hrát s 3D a Open Linked Data (Karel Jedlička, Otakar Čerba)
15:30 – 15:45 Metadata bez Metadat (Tomáš Řezník, Štěpán Kafka, Karel Charvát)
15:45 – 16:00 Co si zaběhat orienťák? (Raitis Berzins, Simon Leitgeb, Karel Charvát)
16:00 – 16:30 Pozvání na Hackathon a představení dat a nástrojů (Karel Charvát)

Účast na akci je bezplatná po předchozí registraci (do naplnění kapacity sálu). Občerstvení je zajištěno.

Share
Share