GISportal
Jedeme i díky Vám

Z CEDY je CEDA (TZ)

Společnost Central European Data Agency, a.s. se od 1. dubna 2019 mění na CEDA Maps a.s. 
 
Důvody pro tyto změny shrnuje Radovan Prokeš, předseda představenstva společnosti: „Naše společnost je po celou dobu své 18leté existence známá u široké veřejnosti jako CEDA, takže když jsme se uvažovali, jak naše jméno zjednodušit, rozhodli jsme navázat na skvělý zvuk, které si CEDA vybudovala. Na druhé straně jsme se chtěli připravit na rozšíření portfolia produktů a služeb, a proto jsme společnost přejmenovali na CEDA Maps a.s.. To nám otevírá cestu k jednoduššímu vytváření sesterských a dceřiných společností pod společnou silnou značkou CEDA.“
 
Se změnou názvu přichází i nové modernizované logo, které budou mít všechny propojené společnosti shodné. Na tuto změnu plynule navazuje změna kompletního korporátního marketingového a komunikačního stylu. Změna bude probíhat postupně cca do konce léta 2019.
 
Další významnou změnou platnou od 1. 4. 2019 je pak přestěhování centrály společnosti a zároveň změna jejího sídla, které je nově v business centru Greenline na adrese Jihlavská 1558/21, Praha 4 – Michle. Nová jsou také pevná telefonní čísla: hlavní kontakt je na tel. 226 201 100, technická podpora 226 201 101. Ostatní kontaktní spojení, jako jsou mobilní čísla, e-mailové adresy, webové stránky, bankovní spojení a samozřejmě IČ a DIČ zůstávají stejné.
 
„Co se týče všech výše uvedených změn, potvrzujeme že nemají jakýkoliv vliv na dosavadní smluvní vztahy, za kterými si pevně stojíme“, doplňuje Radovan Prokeš a dodává: „Těšíme se na pokračování a rozvíjení dosavadní spolupráce s našimi současnými i budoucími partnery, které rádi přivítáme v našich nových moderních prostorech, kde náš tým pracuje na unikátních nových produktech a službách v oblastech jako jsou Mobilita jako služba, Dopravní telematika, Navigace v budovách či Geoinformatika. Všechny naše produkty mají a budou i nadále mít společný prvek, a to pozici v prostoru, mapování, lokalizaci či navigaci. Na závěr mi dovolte ještě dodat, že ač k tomu zvolené datum svádí, tato zpráva není Aprílovým žertíkem.“ 
 
Share
Share