GISportal
Jedeme i díky Vám

Základní mapa ČR nově jako služba v ArcGIS Serveru

Uživatelé ArcGIS Serveru si mohou nově připojit i Základní mapu ČR, tato služba, která byla představena na 20. konferenci GIS Esri v ČR, byla zveřejněna před několika dny na Geoportálu ČÚZK. Obsahuje dlaždice Základních map České republiky pro měřítka 1 : 10 000 a 1 : 50 000, doplněna je pak mapami ČR v měřítku 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti poskytována formou předpřipravených mapových dlaždic. Službu lze využít prostřednictvím jednoho ze dvou přístupových rozhraní – REST a SOAP. Mapu v ArcGIS Online naleznete zde.

Mapovou službu tak můžete:

  • Použít jako vrstvu v ArcGIS Desktop.
  • Prohlížet ve webových aplikacích ArcGIS.com Viewer a ArcGIS Explorer Online, dostupných na ArcGIS Online.
  • Přidat do svých webových aplikací.
  • Využívat v aplikacích pro mobilní klienty.
  • Podrobné informace o mapové službě a podmínky jejího používání naleznete na stránkách ČÚZK.
  • Mapovou službu je možné vyhledat i prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE.
Ukázka ZM v ArcGIS Online

Share
Share