GISportal
Jedeme i díky Vám

Zdraví a GIS Liberec 2019 (pozvánka)

Organizátoři zvou na první ročník mezioborové konference HealthGIS – Zdraví a GIS, která se bude konat 10. a 11. září na Technické univerzitě v Liberci.

TÉMA KONFERENCE
Geografický prostor má významný vliv na podporu a ochranu veřejného zdraví. Konferencí vytváříme prostor pro výměnu zkušeností a propojení odborníků. Věříme, že znalosti, zkušenosti a vzájemná spolupráce odborníků může vést k efektivnějšímu používání prostorových dat orgány veřejného zdraví a dalšími organizacemi v oblastech zdravotnictví a krizového řízení.

POSLÁNÍ KONFERENCE
Výměna zkušeností odborníků v oblasti ochrany veřejného zdraví, zdravotnictví a geoinformatiky v jejich práci s daty a metodami analytického zpracování, vizualizací a sdílení s cílem podpořit implementaci GIS do zdravotnické a hygienické praxe. Konference nabídne interdisciplinární diskuzi a výměnu zkušeností a námětů pro budoucí aplikované výzkumy. 

KONFERENČNÍ TÉMATA

  1. Prostor a zdraví. Prostorová epidemiologie. Ochrana veřejného zdraví. Veřejná správa.
  2. Zdravotnická data. Mapy a vizualizace. Sdílení dat a komunikace. Vzdělávání.

Účastníci konference se mohou účastnit předkonferečních seminářů na téma:

  1. Příležitosti digitálních technologií pro práci v terénu: mobilní GIS
  2. Jak využívat výhody GIS a zůstat nezahlcen technologiemi: webový GIS

Semináře budou probíhat praktickou formou ukázek práce s technologiemi, kapacita seminářů bude omezena. Semináře budou začínat v časech 10.00 a 11.45 hod. Pro účastníky konference je účast na semináři zdarma.

Registrace na konferenci bude zahájena 2. května. 

Příspěvky můžete zasílat do 1. července. 

Share
Share