GISportal
Jedeme i díky Vám

Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2010

Vláda České republiky schválila ve středu 11. 1. 2012 Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2010. Tuto zprávu předkládá Ministerstvo životního prostředí a zpracovává ji CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s ostatními resortními i mimoresortními organizacemi. Pokud máte zájem si zprávu přečíst, pak je možné ji stáhnout ze stránky s dalšími publikacemi, které vydává CENIA nebo přímo ve formě PDF.

via Cenia

Share
Share