GISportal
Jedeme i díky Vám

Zúčastněte se odborných DPZ seminářů (PR)

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK v Praze a firma GISAT společně pořádají dva odborné DPZ semináře:

Dálkový průzkum Země v ochraně přírody a krajiny (25. září 2012) a

Aplikace dálkového průzkumu Země v územním plánování a krizovém řízení (26. září 2012).

Cílem seminářů je představit aplikace dálkového průzkumu Země v územním plánování, krizovém řízení a v problematice ochrany přírody a krajiny. Prezentovány budou výstupy významných geoinformačních projektů (GeoNetCaB, FLOREO, Geoland…) a též budou představeny zdroje volně stažitelných družicových dat a prostorových databází, jako např. Urban Atlas, CORINE Land Cover. Odpolední část obou seminářů se zaměří na praktickou práci s družicovými daty a technologiemi pro jejich zpracování. Na semináři budou vystupovat odborníci ze státních i soukromých institucí. Oba semináře se konají na půdě Univerzity Karlovy v Praze. Vstup na semináře je volný, občerstvení zajištěno. Pro mimopražské účastníky lze zajistit ubytování. Účast prosím potvrďte do 10. 9. 2012 na adrese stych@natur.cuni.cz.

Share
Share