GISportal
Jedeme i díky Vám

Zvoleno nové vedení CAGI

Dnes se na webových stránkách České Asociace pro Geoinformace objevila zpráva, že předsednictvo CAGI na svém zasedání dne 14. června 2012 zvolilo nové vedení své asociace. Jak tedy vypadá? Předsedou CAGI se stal Ing. Karel Janečka, Ph.D., který automaticky zaujal i místo ve výkonném výboru CAGI. Dalšími členy výkonného výboru byli zvoleni (v abecedním pořadí): RNDr. Jiří Hiess, Doc. Dr. Ing. Jiří Horák, RNDr. Petr Kubíček, CSc. a Drahomíra Zedníčková. 1. místopředsedou CAGI byl zvolen RNDr. Petr Kubíček, CSc., 2. místopředsedkyní CAGI se stala paní Drahomíra Zedníčková.

Share
Share