GISportal
Jedeme i díky Vám

100 let časopisu Geodetický a kartografický obzor zpřístupněno

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru zpřístupnil k bezplatnému prohlížení úplný text svého zeměměřického časopisu Geodetický a kartografický obzor, který vychází už od března 1913 a jehož stoletou řadu nepřerušily ani světové války. Pozoruhodné je, že tento časopis vychází i po roce 1993 jako česko-slovenské periodikum. Jeho vydavatel a název se v proměnách času postupně měnil (Zeměměřičský Věstník, Zeměměřičský Obzor, Zeměměřictví a od roku 1955 po dnešek Geodetický a kartografický obzor), ale jeho základní charakter, náplň a poslání zůstává nezměněno.

via: ÚAZK

Share
Share