GISportal
Jedeme i díky Vám

25. mezinárodní kartografická konference – reportáž (video)

Na začátku července se do Paříže sjela celosvětová kartogfrafická špička na největší konferenci v oboru. Přinášíme vám exkluzivní reportáž o celé akci, včetně zajímavých tipů a čísel. Od neděle 3. července mohli v pěti dnech profesionálové, akademici, obchodní zástupci, ale i laická veřejnost přispět do diskuze o nejrůznějších tématech současné světové kartografie. Letošní kartografická konference byla již 25. v pořadí v 50 leté historii jejich konání a vrátila se na „místo činu“. V roce 1961 se totiž právě v Paříži konalo první valné shromáždění, kde byly přijaty stanovy asociace. A její první prezident, prof. Imhof, by byl možná překvapen, kam až se kartografie za tu dobu posunula. Pojďte se na to společně s GISportal.cz podívat.

Místo konání akce - Kongresový palác v Paříži

Valné shromáždění, aneb nutná ale podstatná administrativa…

Samotné 25. mezinárodní kartografické konferenci předcházelo 15. valné shromáždění Mezinárodní kartografické společnosti (ICA), kde byli voleni jednotliví noví členové výkonného výboru, a které taktéž poslední den uzavřelo celou konferenci. Z těch nejdůležitějších probíraných záležitostí lze uvést schvalování rozpočtu na další 4 roky, hodnocení národních zpráv kartografické činnosti, dále pak bylo projednáváno plnění aktivit jednotlivých komisí a pracovních skupin ICA, apod. O všem bylo hlasováno po pár dnech v druhé části valného shromáždění. Snad nejpodstatnější informací je změna na pozici šéfa ICA. Tím se stal vídeňský profesor kartografie Georg Gartner, který vystřídal prof. Wiliama Cartwrighta z Austrálie. Dalším důležitým výsledkem bylo povýšení několika pracovních skupin na komise ICA, či vznik zbrusu nových komisí ICA.

Nový předseda ICA - Georg Gartner

Z českého pohledu je nejzajímavější hlavně to, že novou komisi Cartography in Early Warning and Crisis Management povede prof. Milan Konečný, jež původní pracovní skupinu v podstatě inicioval ke vzniku. Z dalších nováčků mezi komisemi se můžeme těšit na zbrusu novou komisi:

  • Cognitive Visualization (předsedkyně Sara Fabrikant, Švýcarsko)
  • Data Quality (Xiaoyong Chen, Čína)
  • Map Design (Kenneth Field, UK)
  • Neocartography (Steve Chilton, UK)

 Povýšením z pracovních skupin se dále mezi komise ICA zařazují:

  • Art and Cartography (Sébastien Caquard, Kanada)
  • Cartography in Early Warning and Crisis Management (Milan Konečný, ČR)
  • GI for Sustainability (Vladimir Tikunov, Rusko)
  • Open Source Geospatial Technologies (Suchith Anand, UK)

 A jen vyjmenujme komise, které lehce změnili svůj název, aby vyhověly trendům soudobé kartografie (a geoinformatiky) − komise Atlases, komise Geoinformation Infrastructures and Standards, komise Map Production and Geo-Business a komise Mapping from Remote Sensor Imagery. Dohromady tak má ICA 28 komisí, z toho 8 nových a 4 komise změnily název. Z tohoto lze jen konstatovat, že se mezinárodní kartografická škola snaží sledovat nejnovější trendy zejména hlavně v oblasti geoinformačních technologií a kognitivních aspektů map.

 Mezinárodní kartografická konference, aneb usaďte se v  sále nebo na zemi…

 V pondělí 4. července se naplno rozjela největší kartografická akce na světě a očekávání byla veliká. Bohužel ale nutno poznamenat, že ne vždy naplněná. V Kongresovém paláci asi 900 metrů vzdáleném od Vítězného oblouku bylo připraveno kartografické představení pro očekávané tři tisíce návštěvníků. Těch však dorazilo podle našich zdrojů kolem 1300 (podle pořadatelů 1500, podle Zpravodaje č. 3 Kartografické společnosti ČR však pouze 1100). Příčiny ani ne polovičního počtu účastníků můžeme hledat zřejmě asi ve financích, jelikož celá konference stála od půldenního vstupného 40 eur po kompletní servis za 500 eur. Co se týče dalších čísel, tak celkem na konferenci zaznělo 483 příspěvků, z toho 135 v hlavním vědeckém programu. Mimo to bylo prezentováno 181 posterů. A dohromady se na konferenci podíleli lidé z 85 zemí světa. Poněkud odlišná čísla však nabízí oficiální video z konference:

České země zde měly zastoupení v podobě 15 příspěvků a dvou posterů. A na dvě desítky českých i slovenských kartografů konferenci osobně navštívilo.

A jaká témata se na konferenci probírala? Možnou představu nabízel samotný podtitul konference − Enlightened View on Cartography and GIS. Neodmyslitelné a zcela nutné spojení kartografie a geoinformatiky právě ve světle nových trendů bylo poznat i na složení programu. Mezi těmi klasickými kartografickými tématy, jako např. Education and training, Mountain cartography, Thematic maps, Planets and space cartography, Graphical semiology, Mental maps, Animated maps, Map projections, Atlases, Generalisation a další, byly sekce, které se hodně věnovaly aktuálním trendům v (geo)informačních technologiích. Návštěvníci tak mohli zhlédnout přednášky oblastí jako Web services, Web mapping, Open source services, Volunteered geographic information, Crowdsourcing, Location based services, Ontology, Data mining, SDI, Modelling, Geoprocessing, Geostatistics, Geoinformation retrieval, Data quality and integration, Gazetteer a mnoho dalších. Velký důraz byl na letošní konferenci také kladen na kognitivní kartografii, na uživatele a na psychologické aspekty vnímaní map. Byly tak připraveny přednáškové bloky s názvy jako Cognition for map design and map reading, Cognition and mental maps, Visualization efficiency, Technology, use and user issues, Fitness for use,  Map Design, Geovisualization − graphical issues and proposals, Symbols, colors and map design, Graphical semiology, aj.

POKRAČOVÁNÍ NA DRUHÉ STRANĚ (číselný odkaz níže pod tlačítkem Twitter)

Share
Share