GISportal
Jedeme i díky Vám

25. mezinárodní kartografická konference – reportáž (video)

S tímto také souvisí pocta francouzskému vědci Jaques Bertinovi († 2010) za jeho přínos do kartografie prostřednictvím práce Semiology of Graphics. A v tomto duchu byla protkána celá 25. mezinárodní kartografická konference. Z dalších světových es kartografie a geoinformatiky ozdobili svou přítomností celou akci např. W. Cartwright, M.J. Kraak, F. Ormeling, M. Peterson, G. Gartner, A. MacEachren, M. Konečný, L. Zentai, P. Jordan, H. Kremers, T. Trainor, aj.

Jacques Bertin

K celé konferenci byly také připraveny doprovodné akce a události. Z těch nejvýznamnějších lze zmínit akci SAGEO, což je francouzská výroční konference o geoinformatice, dále pak setkání mladých vědců, zasedání národních a regionálních mapových agentur, nejrůznější workshopy a ukázky aplikací (např. History of Cartography, Society, art and cartography, aj.), návštěvy Národní knihovny Francie, Francouzské námořní hydrografické a oceánografické služby či Národního geografického institutu. Návštěvníci mohli také vyzkoušet nabídku společenského programu, který zahrnoval aperitiv v Národním muzeu de la Marine a galavečer v Národní knihovně. Ti více ladění na pohyb a sport si mohli zkusit, jaké to je pochodovat po bývalém nultém poledníku, anebo se zúčastnit setkání orientačních běžců. A pokud někdo uvažoval zdržet se ve Francii déle, tak měl možnost podívat se na to nejlepší z Paříže, jet do Normandie prohlédnout si pláže vylodění spojeneckých vojsk, nebo se vydat za renesančními zámky v okolí řeky Loiry.

Nedílnou součástí takového typu konferencí jsou také výstavy. Organizátory byly nachystány dohromady čtyři výstavy kartografických produktů. První velká výstava zahrnovala nejrůznější mezinárodní výstavní panely, kde za Českou republiku bylo prezentováno přes 40 děl. Navíc podle Zpravodaje patřila česká výstava k těm největším. Nutno také vyzdvihnout první místo (a veliké ocenění pro českou atlasovou školu) v soutěži atlasů, které získal Atlas krajiny České republiky (přehled vítězných map naleznete zde).

Vítězný Atlas krajiny ČR (vpravo dole :-))

Druhou velkou akcí byla výstava dětských kreseb Barbary Petchenik s tématem − Žijeme v globalizovaném světě. Do této kategorie nakonec dorazily kousky z více než 30 zemí světa. Na vítězné mapy se podívejte zde (dole po zobrazení odkazu). Obě exhibice doplňovala výstava historických map a také výstava s názvem From Map to Art. A že tvorba map je někdy (anebo vždy?) tak trochu uměním, víme všichni.

Vítězná dětská kresba v kategorii 12 - 15 let s názvem See the World Shining in Your Eyes!. Autorka Helena Väinmaa z Estonska (12 let).

Konference tak byla z odborného hlediska velice povedenou akcí a paleta témat pokrývala snad všechna zákoutí dnešní kartografie. Co se však týče zákoutí mimo přednášky, tak podle zdrojů GISportálu i podle Zpravodaje č. 3 Kartografické společnosti ČR to bylo už horší. Jak zmiňuje Zpravodaj, tak samotné zakončení bylo přesunuto do malého sálu, kde naprosto nedostačovala kapacita židlí. A že židle chyběly i ve foyer a přidružených prostorech (dokonce i v jídelní místnosti) koneckonců můžete vidět i na videu výše. V dnešní moderní době není hanba sedět dokonce i na zemi, ale představte si starší účastníky konference, jak obědvají na zemi opření o zeď… A to se opravdu stalo. I některé další manévry pořadatelů se nezdály být úplně na místě (ve Zpravodaji zmiňovaný samostatný přesun na galavečer, na exkurze, aj.). Buď jak buď. Je to za námi.

Pozvánka na 26. Mezinárodní kartografickou konferenci v Drážďany

Přes to všechno se můžeme všichni těšit na další, 26. mezinárodní kartografickou konferenci, která se bude v roce 2013 konat v blízkých Drážďanech s podtitulem „Od pólu k pólu“. A v roce 2015 se v divokém tempu brazilské samby v Rio de Janieru bude volit nové předsednictvo. A nám nezbývá než popřát české i světové kartografii hodně úspěchů a novinek v dalších letech.

Share

Podělte se s Vaším komentářem

Emailová adresa nebude zveřejněna

Share