GISportal
Jedeme i díky Vám

UPDATE: 300 let Müllerovy mapy Čech (seminář)

UPDATE:

Po dohodě pořadatelů bylo rozhodnuto přesunout konání semináře na pozdější dobu. Pokud to bude možné, tak na jaro příštího roku. O termínu konání semináře budete včas informováni. Výstava 300 let Müllerovy mapy se bude konat v NTM ve dnech 2. 10. – 1. 11. 2020. Bude otevřena bez plánované vernisáže a přístupna v běžném návštěvnickém režimu.

 

Organizátoři zvou na seminář 300 let Müllerovy mapy Čech, který se koná ve čtvrtek 1. října 2020 v přednáškovém sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7. Na seminář se přihlaste vyplněním on-line formuláře, dostupného též na webu ČKS.

Součástí semináře je prohlídka výstavy Müllerovy mapy Čech, která bude instalována ve výstavním sále NTM. Pokud budete mít zájem zúčastnit se vernisáže výstavy 1. října 2020 v 18 hodin, hlaste se prosím na adrese lucie.zelenkova@ntm.cz

PROGRAM

9:30 Registrace

10:00 Zahájení semináře – moderuje Ing. Antonín Švejda

 • Mgr. Karel Ksandr (generální ředitel Národního technického muzea)
 • prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. (prezident České kartografické společnosti)
 • prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR)
 • prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (děkanka Filosofické fakulty UJEP)
 • RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (viceprezidentka České geografické společnosti)
 • Moderuje Ing. Antonín Švejda

10:15 Jan Kryštof Müller a evropská kartografie

 • prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR)

10:30 Život Jana Kryštofa Müllera

 • RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

10:45 Společnost v době Jana Kryštofa Müllera

 • PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR)

11:10 Přestávka

11:40 Müllerova mapa Království českého z pohledu kartografa

 • Ing. Tomáš Janata, Ph.D. (ČVUT – Fakulta stavební)

11:55 Určení kartografického zobrazení a georeferencování Müllerovy mapy Čech

 • doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (ČVUT – Fakulta stavební)

12:10 Techniky tisku starých map

 • Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (Geografický ústav MU Brno)

12:25 Müllerova mapa Čech ve sbírce NTM

 • Ing. Antonín Švejda (Národní technické muzeum)

12:50 Přestávka – prohlídka výstavy „300 let Müllerovy mapy Čech“

14:00 Rukopisné mapy Jana Kryštofa Müllera

 • doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň)

14:15 Odvozeniny mapy Čech J. K. Müllera ze sbírky ÚAZK

 • RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru)

14:30 Rukopisné kopie velké a střední mapy Českého království podle J. K. Müllera v Mapové sbírce PřF UK

 • PhDr. et Mgr. Eva Novotná (Mapová sbírka UK)

14:45 Vektorový datový model Müllerovy mapy Čech a jeho zpřístupnění pomocí webových mapových služeb

 • Ing. Jakub Havlíček, Ph.D. (ČVUT – Fakulta stavební)

15:00 Diskuse

15:30 Ukončení semináře

18:00 Zahájení výstavy „300 let Müllerovy mapy Čech“

Share
Share