GISportal
Jedeme i díky Vám

Atlas náboženství Česka

Vydavatelství Karolinum představuje Atlas náboženství Česka (224 stran, 750 Kč), který je první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním rozložením vybraných náboženských skupin obyvatel, druhá se zaměřuje na rozmístění sakrálních objektů v krajině na příkladu deseti modelových území a třetí část analyzuje souvislosti náboženství a vybraných prostorových, socioekonomických a demografických jevů. Každá kapitola sestává jak z kartografické, tak i z textové části, které vysvětlují rozložení analyzovaného jevu v prostoru v obecném kontextu. Atlas tedy vysvětluje prostorové aspekty religiozity české společnosti a reflektuje její minulý i současný vývoj, rozmanitost a ovlivnění globálními trendy.

atlas_nabozenstvi_2

Atlasu náboženství Česka je jedním z výstupů grantového projektu GAČR 13-35680S „Vývoj, transformace a diferenciace náboženství v Česku v kontextu globálních a evropských změn”. Atlas z podstatné části vznikl s využitím softwaru ArcGIS for Desktop, přičemž při přípravě jednotlivých map byla ve velké míře použita automatizace, využívající funkce modulu arcpy.mapping. Kniha je pojata jako tematický atlas, kde se vhodným způsobem doplňují mapy (celkem 115) a vysvětlující texty, grafy a tabulky. Atlas je dvojjazyčný (v češtině a angličtině). Mapy jsou důsledně dvojjazyčné a u každého z českých textů je jeho rozšířené anglické resumé. Poster o tvorbě atlasu je k nahlédnutí zde

 

Share
Share