GISportal
Jedeme i díky Vám

Atlas rozvoje venkova ke stažení zdarma

Publikace Atlas rozvoje venkova představuje formou mapových výstupů a doprovodných anotací různorodá socioekonomická témata se zaměřením na český venkov. Je primárně určena uživatelům zabývajícím se rozvojem venkovských oblastí Česka. Jejím cílem je poskytnout aktérům regionálního rozvoje – zástupcům různých rezortů, regionů, měst, obcí, místních akčních sdružení, mikroregionů a akademickým pracovníkům – možnost studia venkovského prostoru v geografické perspektivě a následné využití získaných údajů pro strategické řízení, koordinaci a vzájemnou spolupráci.

Atlas sestává z 80 mapových výstupů organizovaných do devíti částí (vymezení venkova, demografie, ekonomika, doprava, technická a občanská vybavenost, obnovitelné zdroje, využití krajiny, cestovní ruch, politika a občanská společnost). Na vytvoření map se celkem podílelo 15 autorů, převážně pracovníků a studentů z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity a z katedry geografie Západočeské univerzity.

Z hlediska obsahu samotných map bylo snahou poskytnout uživatelům jak vizualizace standardně poskytovaných statistických údajů, tak i ukazatele, které nejsou veřejnosti běžně dostupné; k jejichž získání bylo potřeba zpracovat velké množství dat nebo uplatnit sofistikovanější statistické metody ve specializovaném software. Jako příklad z hlediska zpracování náročnějších výstupů mohou sloužit některé mapy z ekonomické části nebo výstupy založené na údajích Veřejného registru půdy LPIS v části o využití krajiny. Výstupy se neomezují pouze na aktuální údaje, ale často se také pokouší nabídnout retrospektivu v posledních několika letech. Uživatelům mapových výstupů je tak dána možnost zabývat se diferenciací řady jevů v prostoru a čase.

Share
Share