GISportal
Jedeme i díky Vám

Atlas rozvoje venkova

Atlas rozvoje venkova je společný projekt (TAČR) pracovníků Západočeské univerzity v Plzni a Ostravské univerzity, který se zabývá přípravou českého venkova na budoucnost. Klíčovou pozornost věnuje otázkám ekonomického rozvoje a možnostem jeho veřejné podpory (pracovní a podnikatelské příležitosti, základní občanská vybavenost). Cílem projektu je během tří let (2018-2020):

  1. analyzovat problémy, rozvojové příležitosti a investiční potřeby venkova,
  2. identifikovat klíčové faktory, procesy a výzvy, ovlivňující jeho budoucnost,
  3. navrhnout scénáře budoucího rozvoje,
  4. specifikovat adaptační strategie, jak budoucí výzvy (příležitosti a hrozby) zvládat a v neposlední řadě
  5. společně s aplikačními garanty a dalšími aktéry, formulovat zásady nové politiky rozvoje venkova po r. 2021 pro Českou republiku.

Mapové výstupy jsou nyní k dispozici jako TIFF, PNG a Zoom (možnost dynamického přiblížení v prohlížení). Mapy by měly být k dispozici i formou webového GISu, ale ty budou patrně online až později. 

Share
Share