GISportal
Jedeme i díky Vám

Bezbariérová mapa Olomouce získala 2.místo v soutěži Zlatý erb

Bezbariérová online mapa na webu města Olomouce zobrazuje veškeré dostupné informace, které nejen lidé se zdravotním postižením nezbytně potřebují k pohybu na území města. V rámci tvorby územní studie Bezbariérová doprava v Olomouci jsme na základě výsledků již realizovaných studií a výzkumů stanovili nejdůležitější pěší tahy městem a na nich zmapovali bariérovost.

Na mapě tak vozíčkáři či jinak handicapovaní lidé přehledně najdou trasy, kam se dostanou bez obtíží, ale i ty, které upozorňují na nástrahy a omezení při pohybu ve městě. V online mapě lze dohledat tři druhy dat – linie, překážky a zastávky MHD. Linie ukazují, kudy hlavní tahy vedou a zároveň barevně odlišují kvalitu povrchu. Zelená linka ukazuje rovné povrchy, po kterých dobře pojede invalidní vozík nebo dětský kočárek. Červená značí nezpevněné povrchy, po kterých je pohyb náročný. Zeleným bodem jsou na mapě značena místa s bezbariérovou úpravou, oranžovou barvou pak překážka překonatelná a červeně nepřekonatelná. Stejně tak lze v mapě najít informace o bariérách v pohybu na významných pěších trasách ve městě a o bariérovosti zastávek MHD.

Tým bezbariérové mapy Olomouce s oceněním

Vytvořená studie slouží jako plánovací podklad v dlouhodobém projektu Bezbariérová Olomouc a právě z jejích výstupů bylo možné zpracovat unikátní bezbariérovou mapu. Současně je k dispozici také v tištěné podobě v Informačním centru města. Taková mapa ale velmi rychle zastarává, proto se organizítoři rozhodli ji vytvořit online, aby se dala snadno aktualizovat a doplňovat.

S využitím online mapy tak mají lidé zcela novou možnost naplánovat si nejvhodnější cestu z domova do cíle nebo se připravit na to, kde by mohli potřebovat pomocnou ruku, například vozíčkáři. Na aktualizaci mapy se podílí po technické stránce pracovník úřadu z odboru koncepce a rozvoje a po stránce aktualizace informací manažerka projektu Bezbariérová Olomouc, taktéž pracovnice úřadu.

Problematice dostupnosti jednotlivých míst pro osoby se sníženou pohyblivostí se celosvětově věnuje například projekt WheelMap.org, postavený na platformě OpenStreetMap. Další ukázkou může být Mapa bezbariérových tras města Litoměřicemapa bezbariérových přístupů Banské BystriceAtlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu či Mapa Bezbariérová Třeboň.

Share
Share