GISportal
Jedeme i díky Vám

Bratislava také bodovala na Esri uživatelské konferenci v San Diegu

Po článcích, které vyzdvihovaly ocenění pro IPR Praha či ČVUT, je potřeba pogratulovat i slovenským kolegům, za „Special Achievement in GIS Award“, kterou získalo město Bratislava za jejich geoportál

Oficiální text z Facebooku slovenské skupiny „Geo“: „Hlavné mesto bolo ocenené za rozvoj geografických informačných systémov (SAG). Cena sa udeľuje za mimoriadny prínos pre verejnosť a zlepšenie práce s GIS technológiami. Ocenenie bolo oznámené na používateľskej konferencii ESRI 2022 v San Diegu (USA) 11. júla. Hlavným prínosom, za ktorý bola udelená cena, je mapový portál geoportal.bratislava.sk, ktorý je výsledok práce, zručností kolegov na rôznych oddeleniach. Predovšetkým na oddelení dátových a priestorových analýz, MIB (predtým územného plánovania), správy komunikácii, životného prostredia a zelene.

Dostali sme do rúk nástroje vďaka vedeniu mesta, o ktorých sme snívali niektorí celé roky. Predovšetkým ArcGIS Enterprise, ktorý je serverovou platformou. Navyše sa radikálne rozšírila podpora na úrovni softvéru na pracovných staniciach. Tieto nástroje nám umožnili kooperovať efektívne aj efektne. Vizualizácie dát pomáhajú analyzovať, meniť rozhodovacie procesy. Aj preto nás čaká veľa práce pri procese vzniku údajov, postupnosti činností, ich usporiadaní a spracovaní. Napr. pri riešení veľkých problémov dnešnej doby, akou je zmena klímy. Verím, že sa nám podarí aj prostredníctvom GIS skvalitniť život obyvateľa Bratislavy a širšieho okolia.

Darí sa nám nadväzovať úzke väzby aj s mestskými časťami, s organizáciami mesta, s mestskou políciou, s univerzitným sektorom. Komunikujeme aj s inými mestami, Brnom, Banskou Bystricou, Prahou, Spišskou Novou Vsou, Viedňou. Vždy nablízku pomôcť nám je a aj v minulosti bol dodávateľ ArcGEO Information System s.r.o..

Postupne takto vytvoríme funkčný celomestský organizmus, ktorý bude schopný reagovať na nastolené výzvy. Vecí na riešenie je veľmi veľa, aj preto chceme zapojiť do procesov aj verejnosť cez prieskumy technológiou ESRI.“
Share
Share