GISportal
Jedeme i díky Vám

CAGI hledá členy předsednictva a kontrolní komise

CAGI bude volit nové předsednictvo. Současnému předsedovi – Karlu Janečkovi z Plzně, a jeho kolegům Jiřímu Horákovi (Ostrava), Petru Kubíčkovi (Brno), Janu Novotnému a Jiřímu Poláčkovi (oba Praha) končí volební období a proto předsednictvo oslovuje členy CAGI ke zvážení kandidatury do volených orgánů CAGI, které se budou volit na letošní členské schůzi (dříve valné hromadě) dne 28. března 2018 na Novotného lávce v Praze. Nově zvolené předsednictvo si následně ze svého středu zvolí novou předsedkyni či předsedu CAGI.  Předsednictvo je nejvyšším výkonným, řídícím a koordinačním orgánem asociace mezi zasedáními členské schůze. Kontrolní komise především dohlíží, jsou-li záležitosti asociace řádně vedeny a vykonává-li asociace činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

Pokud jste členy CAGI, tak Vám přišel email s výzvou ke kandidatuře, pokud ještě nejste členy oborového sdružení geoinformatiků, je členská schůze vhodnou příležitostí se členem stát. Česká asociace pro geoinformace (CAGI) je nezávislé dobrovolné společenské sdružení subjektů působících na území České republiky v oblastech prostorově orientovaných informačních systémů a příslušných informačních technologií. Asociace je reprezentantem odborných, profesních a společenských zájmů svých členů. Členy jsou jak fyzické, tak právnické osoby. Členy mohou být i zahraniční právnické a fyzické osoby.

Share
Share